Modellisatie en Analyse

Terug naar : laboratoria
De problematiek van trillingen in een gebouwenstructuur is het werkterrein van het laboratorium Modellisatie en Analyse.

Contacteer dit labo

Neem contact op met het labo Modellisatie en Analyse (Charlotte Crispin)

+ 32 (0) 2 655 77 11

Over dit laboratorium

Dit laboratorium bestudeert laagfrequente trillingen (van 1 tot 80 Hz) afkomstig van bronnen binnen een constructie (technische installaties ...) of erbuiten (weg- en spoorverkeer, bouwterreinen ...) die fysiologische hinder opleveren of de structuur van gebouwen beschadigen (barstvorming ...). Het laboratorium bestudeert ook trillingen met middelhoge of hoge frequenties (tussen 20 en 20 000 Hz) die zich voortplanten in de structuur van een gebouw en geluid uitstralen.

We zijn een erkend onderzoekslaboratorium voor:

  • de ontwikkeling van bouwelementen, efficiĆ«ntere trillingdempende elementen (aardbevingsbestendig ontwerp, gemengde vloeren in hout en beton, akoestische muurbanden, onderlagen voor een zwevende dekvloer ...)
  • de ontwikkeling en toepassing van voorspellende berekeningen
  • digitale modellering voor parametrische studies
  • de opvolging van de normen, innovaties en Europese aanbevelingen inzake trillingen om de Belgische bouwsector hierover te informeren.

We zijn ook een erkend testlaboratorium voor:

  • het bepalen van de dynamische eigenschappen van bouwmaterialen die nodig zijn voor de berekening van hun trillingdempende prestaties
  • het meten van de trillingsdempingsindex Kij die een maatstaf is voor de verspreiding van structurele akoestische golven in het gebouw
  • de monitoring van trillingen veroorzaakt door het verkeer of een bouwterrein;
  • de monitoring van infrasonore velden
  • niet-destructieve integriteitsmetingen van bouwelementen met behulp van trillingstechnieken (degelijkheid van palen, spanning in tuidraden, draagvermogen van vloeren bij trillingen ...).
Modellisatie en Analyse