Akoestische impact van biobased materialen toegepast in lichte wanden - BIOSONO

Terug naar : onderzoeksprojecten
Wat is het akoestisch potentieel van biobased materialen in vergelijking met deze van traditionele materialen?

Biobased materialen staan steeds vaker centraal in discussies bij zowel renovatie als nieuwbouw. Het gebruik ervan als thermische isolatie en bouwpanelen, vaak in combinatie met een houtskelet, neemt een hoge vlucht. Naast het ecologische aspect en andere onmiskenbare voordelen, worden ze ook vaak geprezen om hun akoestische voordelen. Deze lof wordt echter zelden ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Het gebrek aan betrouwbare gegevens over hun akoestische eigenschappen maakt het erg moeilijk voor bouwprofessionals, voornamelijk aannemers en architecten, om het akoestisch potentieel van biogebaseerde materialen goed in te schatten en een geschikte materiaalkeuze te maken voor akoestische toepassingen. 

Het doel van het Biosono-project is om materialen van biologische oorsprong objectief te vergelijken op het gebied van akoestische prestaties en om ze te positioneren ten opzichte van traditionele materialen. Om de werkelijke impact van het materiaal (al dan niet van biologische oorsprong) op de akoestische isolatie te bestuderen, zijn er geluidisolatietesten in laboratoria gepland op verschillende configuraties van houtskeletwanden zoals binnenwanden en gevelmodules.  

Op basis van deze proefresultaten wil het project ook de correlatie onderzoeken tussen materiaaleigenschappen zoals de geluidsabsorptiecoëfficiënt, massadichtheid en luchtdoorstromingsweerstand enerzijds en de akoestische prestaties anderzijds. Deze correlatie zal het mogelijk maken om richtlijnen op te stellen voor de materiaaleigenschappen die nodig zijn om de akoestische isolatie van lichte wanden te optimaliseren. 

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten