Brandreactie van houten gevelbekleding - BardaFire

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ontwikkelen van type-oplossingen conform aan de brandregelgeving die het toepassingsgebied van houten gevelbekleding uitbreiden.

Bron : "Shutterstock"

Houten gevelbekleding komt steeds vaker voor in architectonische projecten. Argumenten voor het gebruik van dit type gevelbekleding zijn onder andere het warme aspect van hout, het contrast met de meer minerale materialen, het dynamisch effect van de opeenvolgende houten latten en de wens om natuurlijke, meer lokale materialen te gebruiken.

Doch, het gebruik van deze natuurlijke materialen in gevelbekledingstuit vaak op de brandvoorschriften, die de toegestane toepassingen sterk beperken. Eengezinswoningen vallen niet onder het Koninklijk Besluit "basisnormen", dus het gebruik van houten gevelbekleding is onbeperkt mogelijk. Aan de andere kant moeten woon- en commerciële gebouwen voldoen aan de geldende regelgeving, met name wat betreft de brandreactie van gevelbekleding, die moet worden aangepast aan het type gebouw (laag, middelhoog of hoog) en het type bewoners.

Afhankelijk van het type gebouw zijn er bijvoorbeeld standaardoplossingen voor houten gevelbekleding zonder brandwerende behandeling, gedetailleerd en opgenomen in Europese normen zoals NBN EN 14915. De zeer strikte installatievoorwaarden, zoals de heel grote voegafmeting bij open gevelbekleding, maken deze oplossingen echter moeilijk toepasbaar in de praktijk.  Andere, iets minder beperkende oplossingen zijn ontwikkeld als resultaat van tests en onderzoeksprojecten. Hun toepassingsgebied, bijvoorbeeld wat betreft houtsoort en -dichtheid of latbreedte, is echter nog steeds erg beperkt. Als gevolg hiervan zien gebouweigenaren en architecten regelmatig af van de keuze voor hout als gevelbekleding ten gunste van minder duurzame bekledingen, bij gebrek aan oplossingen die op hun projecten kunnen worden toegepast.

Het project BardaFire wil standaardoplossingen ontwikkelen voor onbehandelde houten gevelbekleding, gesloten en open,  met een minimale klasse D-s3,d0.

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten