Krijg grip op puntenwolken: de Basis ILS Puntenwolk

Wie al een tijdje met BIM bezig is, die kent wellicht het oude ‘Hulpfiche BIM-modelleerafspraken’ waarin enkele absolute BIM-basisregels werden vastgelegd om met elkaar te kunnen samenwerken binnen een project. Tegenwoordig kan je deze regels vinden in een nieuw jasje en digitaal op BIMids - Goede praktijk. Het is een goede gewoonte om dit bij elk project nog even in de kijker te zetten.

Nu ontwikkelde men in Nederland een gelijkaardig document dat de goede praktijk voor puntenwolken vastlegt: de Basis ILS (Informatie Levering Specificatie) Puntenwolk, ontwikkeld door digiGO. De eerste versie van het document werd onlangs gepubliceerd! Raadpleeg het document hier: Basis ILS Puntenwolk - digiGO


Puntenwolken maken steeds vaker deel uit van de bouwpraktijk van aannemers, zeker binnen BIM-projecten worden ze steeds couranter en is de meerwaarde niet te ontkennen. Dit moet echter geïntegreerd worden in de BIM-werking dus ook hier neemt de noodzaak om de verwachtingen en basisafspraken op orde te hebben toe.  Het is daarbij belangrijk dat deze afspraken eenduidig en toegankelijk zijn.

Nieuwe ontwikkelingen zorgen voor nieuwe manieren van inwinning (bijvoorbeeld laserscanning, drones…), verwerking en gebruik. Verder wordt de gebruikte software en hardware ook telkens toegankelijker. Dit zorgt echter voor een diversiteit aan formaten en datasets. Het is daarom belangrijk dat er goed nagedacht wordt over hoe de puntenwolk zal gebruikt worden en wat de kwaliteit moet zijn, daar dit een invloed zal hebben op de prijs. Zo heeft het geen nut om de hoogste kwaliteit te vragen indien je zelf niet genoeg pc-kracht hebt om die te gaan verwerken. Vaak is het ook zo dat een kleinere bestandsgrootte zorgt voor een vlottere en gemakkelijkere verwerking. De ervaring leert alvast dat hier niet altijd even goed over nagedacht wordt, waardoor een klant soms eindigt met een onbruikbare puntenwolk (hetzij door het formaat, de grootte…).

De Basis ILS puntenwolk is nu net in het leven geroepen om bovenstaande situaties te vermijden. Het is geen lijst aan eisen, maar een houvast, een kader om goed tot de juiste afspraken te komen. Daar is zowel klant als leverancier mee gebaat.

In onderstaande figuur vind je enkele van de afspraken zoals bepaald in de Basis ILS puntenwolk fiche:

 


Meer weten?

Bekijk de verschillende toepassingen van puntenwolken: Laserscanning (buildwise.be)

Werk mee aan de ontwikkeling van de Basis ILS Puntenwolk: De Roadmap 2024 voor de Basis ILS Puntenwolk staat – haak je aan? - digiGO

In het kader van: