Duurzaamheid van houten buitenschrijnwerken - PMeDuBois

Terug naar : onderzoeksprojecten
Beoordeling van de invloed van nieuwe houtsoorten en houtverduurzamingsbehandelingen op de duurzaamheid en prestaties van buitenschrijnwerk.

Buitenschrijnwerk is een cruciaal onderdeel van het gebouw, zowel wat betreft het bouwbudget dat ervoor wordt uitgetrokken als de rol die het speelt bij het garanderen van de prestaties en het comfort van het gebouw. Daarom moet er bijzondere aandacht worden besteed aan de duurzaamheid van hun prestaties. We zijn getuige van een afname, of zelfs een tekort, van bepaalde houtsoorten die gewoonlijk worden gebruikt in buitenschrijnwerk, samen met het verschijnen van nieuwe soorten, waaronder sommige inheemse houtsoorten die minder duurzaam zijn. De meeste van deze houtsoorten zullen een verduurzamingsbehandeling moeten ondergaan. De belangrijkste fungiciden die worden gebruikt om hout te beschermen, zoals propiconazool, tebuconazool en IPBC, zijn misschien niet meer verkrijgbaar omdat ze zo gevaarlijk zijn. 

Hoewel er vervangende producten en andere technische alternatieven zijn, zoals houtbehandeling bij hoge temperatuur, kunnen we op basis van de huidige kennis geen duidelijke aanbevelingen doen aan schrijnwerkers die voor deze oplossingen willen kiezen. De compatibiliteit van deze alternatieve verduurzamingstechnieken met afwerkingsproducten, montagelijmen en mastiek is bijvoorbeeld nog niet gevalideerd. Bovendien hebben de normen NBN EN 14351-1 en NBN B 25-002-1 enkel betrekking op de initiële prestaties van schrijnwerk en op geen enkele manier op het behoud van deze prestaties na veroudering. 

De studie voor prenormalisatie “PMeDuBois” heeft als doel de kennis en de controle van deze alternatieven te verbeteren door hun prestaties, hun beperkingen, hun aandachtspunten en hun impact op de duurzaamheid van gelijmde of geassembleerde schrijnwerkelementen, met of zonder oppervlakteafwerking, te bestuderen. Hiertoe worden de beoogde prestaties geëvalueerd voor en na blootstelling aan specifieke verouderingsomstandigheden. Uit deze gegevens worden prestatieklassen afgeleid die gekoppeld zijn aan de verschillende behandelingen en criteria voor de duurzaamheid van de prestaties tijdens de levensduur van het schrijnwerk. 

Het uiteindelijke doel van deze studie is om deze nieuwe specificaties te integreren in Belgische en Europese normen voor houten schrijnwerk en om een nieuwe norm voor gemodificeerd hout voor te stellen. Uiteindelijk zullen expliciete aanbevelingen worden gegeven aan schrijnwerkers voor het gepaste gebruik van deze nieuwe technologieën.

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten