Dynamische dimensionering van verwarmings- en koelsystemen - SmartPower

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het correct bepalen van het vermogen voor verwarming en koeling in gebouwen wordt alsmaar belangrijker.

Bron: "Shutterstock"

Technische installaties, zowel voor verwarming als voor koeling, staan vandaag voor verschillende grote uitdagingen wat betreft hun juiste dimensionering om goede energetische, economische en milieuprestaties te bereiken. De ontplooiing van hernieuwbare energiebronnen met een sterk fluctuerende beschikbaarheid maakt het noodzakelijk dat de technische installaties flexibel zijn om eerder energie te gebruiken wanneer die beschikbaar is en zo de netwerken te ontlasten op momenten van piekverbruik. 

Tot nu toe was de dimensionering van verwarmingsinstallaties gebaseerd op een statische, gestandaardiseerde methode. Deze methode heeft haar beperkingen, en metingen binnen SmartPower 1 wezen op een overdimensionering van 10 tot 100%, met aanzienlijke economische en milieu-effecten. De afwijkingen tussen berekening en realiteit hebben verschillende oorzaken, waaronder het klimaat, typisch gebruiksgedrag dat moeilijk kan worden gemodelleerd, maar ook het feit dat veel dynamische parameters van veel groter relatief belang zijn in moderne gebouwen met veel hogere prestaties en lagere energie-behoeften.  

Deze dynamische effecten spelen ook een belangrijke rol bij de bepaling van het piekvermogen bij koeling en een goede inschatting van de koelbehoefte wordt steeds belangrijker. Daarom worden binnen SmartPower 2 ook de niet-gestandaardiseerde methodes voor de dimensionering van koelsystemen bestudeerd. Er wordt gewerkt naar een rekenmethodiek die de dynamische behoefteprofielen van zowel verwarming als koeling beter kan voorspellen.  

De prenormatieve studie SmartPower (2*2 jaar) heeft tot doel een brug te slaan tussen de groeiende behoefte aan dynamische dimensionering voor verwarming en koeling enerzijds en de behoefte van installateurs om toegang te hebben tot eenvoudige en toegankelijke berekeningsmethoden anderzijds. Het project maakt gebruik van meetcampagnes en simulaties om de wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor de herziening van normen en/of nieuwe rekenmethodes. Het moedigt het gebruik van gestandaardiseerde methoden door professionals aan en stelt rekeninstrumenten ter beschikking van ontwerpers.

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten