Gecoördineerde Actie voor de « Richtlijn Energieprestatie van gebouwen » - CA EPBD

Terug naar : onderzoeksprojecten
Voorbereiden en verbeteren van de regelgeving van morgen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen.

Bron : 'Shutterstock'

De Gecoördineerde Actie EPBD - CA EPBD - richt zich op de Europese Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen - EPBD. Deze richtlijn heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van het energieverbruik in gebouwen en het project ondersteunt de implementatie van de richtlijn via de uitwisseling van kennis en goede praktijkvoorbeelden tussen de 28 lidstaten van de Europese Unie - EU - en Noorwegen in het domein van energie-efficiëntie en energiebesparing.

De EPBD is een hoeksteen van de Europese wetgeving inzake klimaat en energie en werd ontwikkeld om energiebesparing te realiseren in gebouwen, die verantwoordelijk zijn voor bijna 40% van het energieverbruik in de EU. Een volledige en effectieve omzetting van deze richtlijn is daarom essentieel om de Europese energiebesparings- en koolstofemissiedoelstellingen te halen.

 

De Gecoördineerde Actie EPBD is een gezamenlijk initiatief van de EU-lidstaten en de Europese Commissie. Ze betrekt de vertegenwoordigers van nationale ministeries of aangestelde organisaties die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van het technische, wettelijke en administratieve kader van de implementatie van de Richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen in elke EU-lidstaat. Het doel is om de uitwisseling van informatie over en ervaringen met de omzetting en implementatie van deze wetgeving op nationaal niveau te faciliteren.

De Gecoördineerde Actie EPBD werd oorspronkelijk gelanceerd in 2005. Het doel van de zesde fase is de omzetting en uitvoering van de wijziging van de EPBD 2018/844/EU en de geplande herziening van de EPBD in 2023. De belangrijkste acties bestaan uit de organisatie van fysieke bijeenkomsten waar de verschillende nationale teams aan deelnemen, en die typisch wordt bijgewoond door meer dan 120 deelnemers uit de 28 lidstaten van de EU en Noorwegen. Dit gaat gepaard met communicatie-initiatieven zoals een website en openbare nationale rapporten.

In dit project is Buildwise verantwoordelijk voor de voorbereiding, animatie en rapportage van de discussies over het onderwerp "Smart Buildings en de integratie van technische gebouwsystemen".

Ontdek de website van het project!

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

 

ENERGISTYRELSEN | DEA, Denmark
ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK | OIB, Austria
BUILDWISE | Buildwise, Belgium
SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY | SEDA, Bulgaria
MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM| MECI, Cyprus
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE | MIT, Czech Republic
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE | BAFA, Germany
MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | MEC, Estonia
CENTER FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING | CRES, Greece
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA | IDAE, Spain
MOTIVA OY | MOTIVA, Finland
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE | MTE, France
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREDENJA, GRADITELJSTVA I DRZAVNE IMOVINE  | MPGI, Croatia
EMI EPITESUGYI MINOSEGELLENORZO INNOVACIOS NONPROFIT KFT | EMI, Hungary
THE SUSTAINABLE ENERGY AUTHORITY OF IRELAND | SEAI, Ireland
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE | ENEA, Italy
STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTÚRA | SSVA, Lithuania
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | MEAT, Luxembourg
EKONOMIKAS MINISTRIJA | ME, Latvia
MINISTRY FOR TRANSPORT, INFRASTRUCTURE AND CAPITAL PROJECTS | MTIP, Malta
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT | RVO, Netherlands
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT | NVE, Norway
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ | ITB, Poland
ADENE – AGENCIA PARA A ENERGIA | ADENE, Portugal
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI | MLPDA, Romania
BOVERKET | BOVERKET, Sweden
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o. | TSUS, Slovakia
GRADBENI INSTITUT ZRMK DOO | GI ZRMK, Slovenia

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten