Gerecycleerd zand voor de aanmaak van beton – toepassingen en milieu impact - SARE4BE

Terug naar : onderzoeksprojecten
Om de productie van beton met gerecycleerd zand beter beheersen dienen een aantal technologische uitdagingen aangepakt en opgelost te worden.

De noodzaak om natuurlijke rijkdommen zoals grind en zand te behouden en manieren te vinden om afbraakproducten te hergebruiken, heeft er toe geleid dat gerecycleerde granulaten in beton verwerkt worden. De transitie naar het gebruik van gerecycleerde aggregaten in beton heeft zich in het verleden voornamelijk toegespitst op betonrecyclingaggregaten van hoge kwaliteit, nl. der 4/20- of 8/20-fractie.  

Dit project richt zich echter eerder op het gebruik van de gerecycleerd fijne fractie, d.w.z. de 0/4-fractie of "gerecycleerd zand", in beton. 

In dit project worden de verschillende stromen van gerecycleerd zand die in Wallonië bestaan onderzocht:  

  • de fijne fractie die ontstaat bij de vervaardiging van hoogwaardige aggregaten door het breken en malen van gesloopt beton, 
  • gewassen gerecycleerd zand, 
  • zand afkomstig van het "retourbeton" in de betoncentrales. 

Elk type gerecycleerde zandstroom wordt onderzocht op beschikbare hoeveelheid, kwaliteit en variabiliteit van het materiaal. De best mogelijke betontoepassingen voor elk type gerecycleerd zand worden bestudeerd. 

Vanuit technologisch oogpunt worden de waterabsorptie van gerecycleerd zand, de optimalisering van de verwerkbaarheidstijd en het optimale gehalte gerecycleerd materiaal, afhankelijk van de toepassing, onderzocht met als doel de productie van beton met gerecycleerd zand beter te kunnen beheersen. 

Vanuit milieuoogpunt wordt een methodologie ontwikkeld om de milieueffecten van dit materiaal te evalueren. 

De resultaten van het project worden gedemonstreerd en gevaloriseerd in de context van experimentele werven en een publicatie met praktische aanbevelingen.

Onze publicaties over het onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten