Groene wanden faciliteren d.m.v. een gecentraliseerd online kennisplatform - WONDERWALLS

Terug naar : onderzoeksprojecten
Een kennisplatform draagt bij tot een betere benutting van de economische, ecologische, maatschappelijke en stedenbouwkundige opportuniteiten van groene wanden.

Door verdichting van bestaande steden en woonkernen groeit de behoefte aan groen. Groen creëert enerzijds de ademruimte die nodig is om op een comfortabele en productieve manier dicht bij elkaar te leven en te werken. Anderzijds stelt het ons in staat om de nadelige effecten van de klimaatverandering (bv. het hitte-eiland effect) en een verlies aan biodiversiteit, te beperken. Groen integreren als onderdeel van de gebouwenveloppe, waarvan de gevels een groot deel uitmaken, biedt een aantal economische, ecologische, maatschappelijke en stedenbouwkundige opportuniteiten.  

Het project stelt de volgende concrete doelstellingen voorop:  

  • het uitwerken van praktische hulpmiddelen om de voordelen van en de verschillen tussen groene wandsystemen inzichtelijk en kwantificeerbaar te maken voor de betrokken bedrijven;  
  • de realisatie van proeftuinen aangevuld met virtuele experimenten, wat een praktijkgerichte onderbouwing, validatie en demonstratie verzekert, 
  • het ontwikkelen van een gecentraliseerd online kennisplatform, via hetwelk de projectresultaten zullen verspreid worden naar de doelgroep en dat ondersteuning biedt bij het ontwerpproces, bij de productkeuze en bij gerichte productinnovaties. Via dit kennisplatform stromen kennis en ervaringen tevens door naar het onderwijs. 

Hierdoor wordt de markt van groene wanden toegankelijker voor de verschillende stakeholders en worden de economische, ecologische, maatschappelijke en stedenbouwkundige opportuniteiten van verticaal groen beter benut. 

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten