In situ meting van de thermische prestatie van de gebouwschil - CoDyNi

Terug naar : onderzoeksprojecten
De thermische prestaties van gebouwen kunnen ook ter plaatse worden gemeten met geoptimaliseerde tests die beter zijn afgestemd op de behoeften van de bouwsector.

De thermische prestaties van gebouwen worden meestal berekend op basis van de kenmerken van de bouwmaterialen. Er kunnen echter veel verschillen zijn tussen de berekening en de werkelijkheid. Dit kan het geval zijn voor bepaalde veronderstellingen in de berekeningsmethode of voor de kwaliteit van uitvoering van de werken.  Deze verschillen kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen tussen de berekende prestaties en de ter plaatse gemeten prestaties. Daarom worden in situ meetmethoden ontwikkeld en geoptimaliseerd die overeenkomen met het reële gebouw. 

Momenteel bestaan er enkele methoden om de intrinsieke prestaties van de bouwschil en het hele gebouw te meten. Dit is met name het geval voor de "klassieke co-verwarmingsmethode", waarbij de energieprestatie van de gebouwschil wordt gemeten. Deze methode vereist, vóór optimalisatie, dat het gebouw wordt verwarmd tot een constante temperatuur. Het gebouw moet twee à drie weken onbewoond zijn en de meting moet onder strikte omstandigheden worden uitgevoerd, bij voorkeur in de winter. Alternatieve meetmethoden worden momenteel niet op grote schaal gebruikt en zijn zelden gevalideerd. Bovendien vereisen zij complexe analyses van de gemeten gegevens, waardoor zij niet erg toegankelijk zijn. Optimalisatie- en valideringswerkzaamheden zijn derhalve noodzakelijk. 

Het project is erop gericht deze methoden in een normatieve context te ontwikkelen en te optimaliseren, zodat zij beter zijn afgestemd op de realiteit van de bouwsector. Het doel is ze betrouwbaarder en reproduceerbaarder te maken, ongeacht de omstandigheden waaronder de metingen worden verricht. Door de meting een dynamisch karakter te geven en de technieken voor de analyse van de meetgegevens te verfijnen, is het dankzij het project mogelijk geworden de tijd die nodig is om een meting uit te voeren, terug te brengen tot 5 dagen. De meetvoorwaarden zijn versoepeld, met name wat betreft de aanvaardbare klimaatomstandigheden.  

Op lange termijn lijken de mogelijkheden van de meting van de thermische prestaties van het gebouw vóór de ingebruikneming zeer ruim. Deze methoden kunnen de klant een kwaliteitsgarantie bieden en de ondernemingen in staat stellen de kwaliteit van hun werk in de verf te zetten. Deze methoden zouden ook een gedeeltelijk alternatief kunnen bieden voor bestaande berekeningsmethoden.

Ontdek het onderwerp in 2 minuten...

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten