Integriteit van de akoestische prestaties van zwevende dekvloeren - AcousticFloScreed

Terug naar : onderzoeksprojecten
Invloed van de uitvullaag, van leidingen en van de kruip van elastische tussenlagen op de akoestische prestatie van zwevende dekvloeren.

Zwevende dekvloeren met akoestische tussenlagen zijn essentieel om te kunnen voldoen aan de eisen uit de Belgische norm voor de contactgeluidsisolatie in woongebouwen. 

Bestekschrijvers, aannemers en uitvoerders van dekvloeren vertrouwen meestal op de grootheid ΔL die in de productfiche wordt vermeld om de aanbevolen geluidsisolatie te bereiken. De vermindering van het contactgeluid door een zwevende dekvloer, ΔL, wordt echter in het laboratorium gemeten voor een opbouw die onder ideale omstandigheden is uitgevoerd, wat niet altijd overeenstemt met de uitvoeringstechnieken die op de bouwplaats worden toegepast. Sommige uitvoeringsdetails kunnen de akoestische prestaties van een zwevende dekvloer aanzienlijk beïnvloeden, zoals de combinatie van een akoestische tussenlaag met een thermische uitvullaag, de inbouw van vloerverwarming of de aanwezigheid van kanalen en leidingen voor elektriciteit en sanitair. 

Ook kruip van de akoestische tussenlaag kan de gestelde prestaties in het gedrang brengen. De kwaliteit van de tussenlaag kan na verloop van tijd namelijk afnemen door zetting, uitdroging van de bindmiddelen en verpulvering. 

De grote akoestische testcampagne die tijdens dit onderzoek is uitgevoerd, heeft tot doel de invloed van uitvoeringstechnieken op de akoestische prestaties van zwevende dekvloeren te kwantificeren en aanbevelingen op te stellen voor de montage van deze steeds complexere systemen. 

Op basis van deze resultaten wil het project ook een referentiesysteem opstellen van te evalueren technische eigenschappen (akoestische, mechanische en andere) en van criteria die moeten worden nageleefd om de geschiktheid van deze systemen te garanderen.  

 

Raadpleeg onze publicaties:

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten