Milieu-Impact als Motor voor duurzame Innovatie bij Bouwbedrijven - MI²B

Terug naar : onderzoeksprojecten
Bouwbedrijven ondersteunen bij het opbouwen en verfijnen van duurzame businessmodellen op maat.

Bron : Shutterstock

Bouwbedrijven voelen een sterke push om te bouwen met een lagere milieu-impact. Ze willen zich positioneren als een duurzame bouwpartner, maar het ontbreekt hen aan de juiste kennis en expertise om een efficiënte strategie uit te bouwen.

Het project MI²B heeft als doel bouwbedrijven te ondersteunen bij het opbouwen en verfijnen van duurzaam businessmodellen. Via de vertaalde kennis en inzichten kunnen ze inzetten op meer duurzame keuzes, door bv. de werforganisatie aan te passen, circulaire bouwoplossingen te ontwikkelen en toe te passen, andere materialen te kiezen, of nieuwe samenwerkingsprocessen – Design & Build - te omarmen. Het project richt zich op de algemene aannemers, de aannemers die mee invloed hebben op keuzes inzake bouwsysteem en/of materialen, aannemers die deelnemen aan Design & Build projecten en de aannemers die volledige bouwoplossingen aanbieden.

MI²B wil de bestaande LCA-methodiek en kennis rond milieu-impact in de juiste vorm bij de bouwbedrijven  brengen, zodat ze deze kunnen integreren in hun eigen processen en werking. Concreet biedt het project een ruime set aan hulpmiddelen en beslissingsondersteunende instrumenten om keuzes rond milieuprestaties te ondersteunen en sturen. De beoogde acties en innovatie bij de ondernemingen zullen verschillen in functie van hun focus en expertise als bedrijf evenals hun niveau van maturiteit op het thema met acties rond adoptie, toepassing en integratie.

De verhoogde inzichten in de milieu-impact bij de bouwbedrijven moet aanzetten tot product- en procesinnovatie bij verschillende spelers in de keten. Op die manier beoogt het project een impact in de ruimere sector. De toeleverende keten kan aangezet worden tot innovatie door een vraag naar materialen en oplossingen met een lagere milieu-impact. De bouwbedrijven kunnen ook zélf actiever de markt op met hun kennis en inzichten, door bv. te antwoorden op klant-vragen rond Taxonomie, GRO, BREEAM-eisen; een bouwproject voor te stellen dat 20% beter scoort dan de standaard; of zélf een stuk van het Design&Build-proces in handen te nemen en meerwaarde te creëren vroeger in het proces.

 

Onze publicaties over dit onderwerp

Andere referenties over dit onderwerp:

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten