Optimaal ontwerp en installatie van ventilatiesystemen in woningen - OPTIVENT

Terug naar : onderzoeksprojecten
Aan de installateurs richtlijnen geven om de prestaties van ventilatiesystemen te optimaliseren.

De ventilatiemarkt is in volle ontwikkeling, in het bijzonder voor woongebouwen, als gevolg van de regelgeving inzake energieprestaties en binnenklimaat voor nieuwe woningen en sommige renovatiewerken. Een goede ventilatie is essentieel om een goede luchtkwaliteit te garanderen en vocht- en schimmelproblemen in  gebouwen te voorkomen. 

Het Optivent-project wil installateurs duidelijke richtlijnen geven voor het ontwerp en de installatie van efficiënte ventilatiesystemen, rekening houdend met gerelateerde aspecten zoals energieverbruik, akoestische prestaties en onderhoudsgemak.  

Het project heeft daarom actief gewerkt aan de ontwikkeling van een nuttige handleiding voor de dimensionering van deze complexe installaties en het onderhoud ervan (TV 258). Er zijn aanbevelingen geformuleerd, aangepast aan woongebouwen, die de beste prestatie/kostenverhouding bieden. Dit project heeft ook ontwerptools online geplaatst waarmee debieten kunnen worden bepaald en drukverliezen kunnen worden berekend, waarmee het verwachte geluidsniveau in elke ruimte kan worden bepaald en  waarmee mechanische debieten snel kunnen worden afgesteld (Optivent-tool en app). Ten slotte werden eenvoudige meetmethoden voorgesteld voor de oplevering van ventilatiesystemen en de valorisatie ervan in de EPB: debietmeting en meting van het opgenomen elektrisch vermogen.

Met de steun van

Onze publicaties over dit onderwerp

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten