Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

Optimalisering van de dimensionering van de productie van sanitaire warm water - OPTIDIM

Terug naar onderzoeksprojecten
Warmwaterbereidingssystemen moeten nauwkeurig worden berekend.

Bron: "Shutterstock"

De juiste dimensionering van de productie van sanitaire warm water is van cruciaal belang omdat een onderdimensionering tot ongemakken leidt, en dus ontevredenheid bij de gebruikers, terwijl een overdimensionering leidt tot een verlies van energie-efficiëntie, een verhoogd risico van legionella-ontwikkeling, extra kosten en onnodige omvang van de installatie. 

Momenteel bestaat er geen eenduidige, en door de sector unaniem erkende methode, voor het bepalen van de thermische belasting van sanitaire warmwaterinstallaties. De recente norm NBN EN 12831-3 biedt een antwoord op deze tekortkoming, op voorwaarde dat er nationale referentiewaarden worden toegekend aan de berekeningsparameters die in bijlage A van die norm worden opgesomd. Het gaat hierbij om voor België gebruikelijke afnameprofielen, verbruikte volumes, koud- en warmwatertemperaturen, ontwerpdebieten, belastingsfactoren van warmwaterreservoirs, enz. 

OptiDim verstrekt deze referentiewaarden en wil zo een robuuste en nauwkeurige methode bieden om de thermische belasting te berekenen die nodig is voor de bereiding van sanitair warm water en om een correcte dimensionering van de installaties te verzekeren. De aanpak is gebaseerd op een studie van bestaande methoden, op meetcampagnes van het warmwaterverbruik en op software waarmee de werking van de warmteproductie voor sanitaire warm water kan worden gesimuleerd. 

Concreet heeft OptiDim de ambitie om bijlage A van de norm NBN EN 12831-3 te vervolledigen met standaardwaarden die zijn aangepast aan de Belgische omstandigheden naargelang het type woning en de bezettingsgraad. 

Met de steun van

FOD Economie NBN

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?