Preventie van besmettingen met coronavirus in slachthuizen en uitsnijderijen - Venticoveat

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ventilatie van gebouwen en andere preventieve maatregelen kunnen de overdracht van het coronavirus beperken.

Bron : "Shutterstock"

De concrete aanleiding van het project zijn de uitbraken van COVID-19 besmettingen bij werknemers van vleesbedrijven. De eerste gevallen waren in Duitsland en Nederland, maar problemen werden ook vastgesteld in Vlaanderen.

Aangenomen wordt dat in het bijzonder de combinatie van de gekoelde productieruimtes binnen de vleesbedrijven en de arbeidsintensiteit van de job het risico op overdracht tussen werknemers verhoogt. Wetenschappelijke referenties aangeven dat besmette aërosolen een belangrijke rol spelen, maar andere factoren zouden het risico kunnen verhogen of verlagen.

Het doel van het project VENTICOVEAT is om het risico op besmettingen met het coronavirus tussen werknemers voor vleesbedrijven enerzijds beter te kunnen inschatten en anderzijds om maatregelen voor te stellen aan deze bedrijven zodat ze het risico op overdracht van het coronavirus kunnen verlagen met commercieel beschikbare oplossingen ter verbetering van ventilatie en luchtkwaliteit in sanitaire ruimtes en productieruimte. De oplossingen moeten mede resulteren in bedrijfscontinuïteit en het creëren van een coronaveiligere werkomgeving in tijden van een coronapandemie. De oplossingen moeten de kans dat één enkele besmette werknemer een grote groep van collega’s besmet, kunnen verlagen om zo een grootschalige uitbraak te voorkomen.

Het project maakt een continue update van informatie beschikbaar uit recente studies en verspreid deze informatie naar de doelgroep. Mogelijke preventieve acties om coronatransmissie te vermijden worden uitgewerkt. Een bemonsteringsprotocol voor corona op stalen van het sanitaire water en condenswater wordt ontwikkeld. Doel is om deze indicator te gebruiken om het effect van de ventilatiestudies in te schatten op basis van trend watching en testen als mogelijke vroegtijdige detectie van een mogelijke besmetting op de werkvloer. Case studies via in situ metingen en ventilatie simulaties dienen de mogelijkheden voor de verlaging van het transmissierisico door de inzet van ventilatie, eventueel in combinatie met luchtzuivering, in deze specifieke werkomgeving te onderbouwen. Het project voorziet ook sensibilisatie voor preventieve aanpak en disseminatie van de projectresultaten naar de sector.

Ontdek de website van het project!

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten