Reinigingstechnieken voor biologisch vervuilde ETICS gevelpleisters - Clean.ETICS

Terug naar : onderzoeksprojecten
Een effectieve reinigingsmethodiek moet tevens rekening houden met de kwetsbaarheid van het materiaal.

ETICS isolatiesystemen worden meer en meer toegepast. De biologische vervuiling van de pleisterafwerking van deze ETICS gevelopbouw is een veel voorkomend probleem dat soms kort na plaatsing reeds de kop opsteekt. Deze vervuiling is vaak samengesteld uit algen, cyanobacteriën en/of schimmels. De zichtbaarheid ervan wordt nog verder in de hand gewerkt door de veelal witte of bleke kleur van de pleisters. 

De fabrikanten van buitenpleisters zijn zich bewust van de problematiek en proberen via verbetering van de pleisters of erop aan te brengen verven een preventieve oplossing te vinden die soms nog onzeker is naar effectiviteit en duurzaamheid toe. Aannemers actief in deze branche worden geconfronteerd met klachten van gebouweigenaars rond de vervuiling van buitenpleisters. De oorzaak van dit fenomeen ligt vaak buiten de macht van de aannemer bvb vanwege van vochthuishouding op gevel als gevolg van materiaal-, omgevings- en gebouwkarakteristieken. 

Echter voor de reiniging van deze geveloppervlakken ontbreekt een onderbouwde methodiek, die enerzijds rekening houdt met de kwetsbaarheid van het materiaal en anderzijds een effectieve oplossing biedt voor de doeltreffende verwijdering van de verschillende micro-organismen. 

De doelstelling van het Clean.ETICS project is een leidraad uit te werken die een onderbouwde methodiek bevat voor het reinigen van biologische vervuilde ETICS. Daartoe wordt nagegaan welk effect afzonderlijke technieken zoals het aanbrengen van (bio-)chemische reinigingsmiddelen en fysieke reinigingsmethoden (water onder druk of stoom) of een combinatie/opeenvolging ervan heeft. Er wordt gekeken naar de effectiviteit van het verwijderen van vervuiling en naar het risico op beschadiging van de ondergrond na de verschillende reinigingstechnieken

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten