Sanitair warm water 2.0 - SWW 2.0

Terug naar : onderzoeksprojecten
Praktische methode voor het ontwerp en de dimensionering van installaties voor de productie van sanitair warm water.

Momenteel bestaat er in België geen eenduidige en erkende methode voor het ontwerp en de dimensionering van installaties voor de productie van sanitair warm water (SWW). De juiste dimensionering van de productie van warm water is echter van cruciaal belang, omdat een te kleine dimensionering leidt tot ongemak en dus ontevredenheid bij de gebruikers, terwijl een te grote dimensionering leidt tot verlies van energie-efficiëntie, een verhoogd risico van legionella-ontwikkeling, extra kosten, enz.  

Het SWW 2.0-project wil deze leemte opvullen door een ontwerp- en dimensioneringsmethode voor warmwaterinstallaties te ontwikkelen waarvan de geometrie variabel is, afhankelijk van het type installatie en de hydraulische componenten. Deze methode moet optimale installaties op alle niveaus van comfort, energie en gezondheid mogelijk maken.  

Het project voorziet de sector ook van de nodige gebruiksvriendelijke instrumenten om de toepassing van de ontwikkelde methode te vergemakkelijken, zoals een dimensioneringssoftware en een online-ontwerpgids met hydraulische schema's. Het project wordt verder aangevuld met een website die fungeert als een platform voor het delen van kennis tussen de partners, de leden van de stuurgroep en het doelpubliek.  

Door de kloof tussen de algemene aanpak en de toepassing ervan in elk specifiek geval te overbruggen, bevordert en versnelt het project de integratie van de methode door ontwerpers van sanitair warm water installaties voor woongebouwen.  

Onze publicaties over dit onderwerp

Ontdek de website van het project!

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten