Verschuiven van de dakopstanden van platte daken geïsoleerd met PU-platen - PU-Roof

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het fenomeen van uitzetting van polyurethaan isolatieplaten die op platte daken zijn geplaatst, kan pathologieën veroorzaken die kunnen worden vermeden.

Isolatieplaten van polyurethaan (PU) isolatieplaten, zeer vaak gebruikt in platte daken, geven soms aanleiding tot schadegevallen. Hun uitzetting kan leiden tot het naar buiten verschuiven van de dakopstanden, waardoor bijvoorbeeld de bepleistering op de overgang gevel-dak een rimpel kan vertonen of het gevelmetselwerk kan scheuren.

Het project PU-Roof bestaat uit het identificeren van de oorzaken en het kwantificeren van het fenomeen door

  • de ongeveer 50 pathologiegevallen geïdentificeerd door Buildwise in details te analyseren
  • verscheidene PU-platen, intact of uit schadegevallen, aan verschillende types blootstelling te onderwerpen, zoals een bevochtiging door onderdompeling of bewaring in een vochtige atmosfeer, een blootstelling aan hoge temperaturen, … en door de vervormingen of spanningen te meten
  • de mechanische weerstand van verschillende varianten van cellenbetonmetselwerk te meten

Ten slotte stelt het project aanbevelingen voor het ontwerp en voor de uitvoering van dakranden voor om het fenomeen van het verschuiven te voorkomen. Ze zijn gebaseerd op de opgedane kennis uit deze analyses en op de studie van de praktijk in de buurlanden.

Deze studie wordt uitgevoerd in nauw overleg met de sector, fabrikanten van dit type isolatie, aannemers en experts.

De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in een Buildwise-artikel en worden geïntegreerd in de relevante bouwdetails van onze Database ‘Bouwetails’.

Onze publicaties over het onderwerp

Ontdek onze database "Bouwdetails"

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten