Ambities en jaarverslag

Terug naar : over buildwise

Op deze pagina ontdek je de ambities van Buildwise voor de komende jaren. Hoe ons afgelopen werkjaar verliep, kun je nalezen in het jaarverslag.

Ambities

Als innovatiecentrum vindt Buildwise het heel belangrijk om vooruit te kijken. Een sterke toekomstvisie is namelijk essentieel om de groei van de sector te waarborgen. We beperken ons daarbij niet tot de nabije toekomst, maar willen ook een visionaire pioniersrol vervullen in een maatschappij die almaar sneller verandert.

We focussen ons de komende jaren voornamelijk op drie strategische assen: het Metier, de Green Deal en Bouw 4.0. Zo stomen we bouwaannemers, die bij Buildwise meer dan ooit centraal staan, klaar om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

 

Ambitie 1: het Metier, focus op de vakman

Met deze eerste ambitie spelen we in op de dagelijkse behoeften en concrete vragen van de bouwondernemingen om hun kennis op het vlak van technologie en bedrijfsbeheer te verbeteren. Zo ontwikkelden we verschillende tools en applicaties waarmee kmo’s snel en makkelijk inzicht krijgen in technische kwesties.

 

Ambitie 2: de Green Deal, de groene transitie biedt kansen

Tegen 2050 moet Europa volledig klimaatneutraal worden. Daardoor staat ons gebouwenpatrimonium voor een grootscheepse energetische renovatiegolf, wat voor bouwbedrijven een gigantische opportuniteit betekent.

 

Ambitie 3: Bouw 4.0, de sleutel tot de toekomst

De productiviteit van de bouwsector moet de komende jaren sterk toenemen om concurrentieel te blijven. Kostenbeheersing en kwaliteit blijven een uitdaging om bouwen betaalbaar te houden en om tegelijkertijd de winstgevendheid van bouwbedrijven te verzekeren. Nieuwe digitale technologieën bieden hierbij een uitkomst, omdat ze een efficiëntere werfvoorbereiding en -uitvoering mogelijk maken.

Ik wil graag meer informatie!

Nieuwsgierig hoe we het doen? Lees ons Next Report van 2024!

Meer dan de helft van de inkomsten van Buildwise is afkomstig van de bijdragen van onze leden-bouwondernemers. De rest komt van subsidies door de regionale, federale en Europese overheden (onderzoeksprojecten) en van ontwikkelingscontracten met de overheid, private instellingen of ondernemingen.

Wil je graag weten hoe Buildwise dit geld besteedt ten dienste van de aannemer? Dan kun je dat in detail terugvinden in het Next Report voor 2024. Je ontdekt er de strategie achter onze nieuwe identiteit, hoe we meer impact proberen te genereren, en hoe we daarbij de nadruk leggen op goed vakmanschap, duurzaamheid en digitalisatie. 

Meer details en cijfermateriaal vind je in ons Next Report.