Een ambitieuze strategie voor de toekomst – bouwondernemers aan het woord

Terug naar : over buildwise

Het WTCB werd Buildwise. Onder die nieuwe naam slaan we ook een nieuwe richting uit. Dat dit een juiste en zelfs noodzakelijke keuze is, vinden wij niet alleen zelf. Dat zeggen ook ondernemers uit de bouwsector. Vier van hen leggen uit waarom ze zich achter onze visie scharen en op welke manier Buildwise hun ondernemingen vooruithelpt. 

Pedro Pattyn, CEO van schildersbedrijf Pattyn Albert & Cie, onderschrijft het belang van innovatieve technieken, zoals industrialisatie. Hij ziet hierbij een cruciale rol voor Buildwise. 

Industrialisatie is een van de pistes om aan efficiëntie te winnen. Hoe ziet u dit voor uw vakgebied? 

Industrialisatie kan in de hele bouwsector zorgen voor een verhoogde productiviteit, en de afwerkingssector is daarop geen uitzondering! Wij zetten bijvoorbeeld nevelarme spuitinstallaties in voor het verven van gevels, waardoor onze arbeiders per dag grotere oppervlakken kunnen schilderen. Daar is natuurlijk een extra investering in uitrusting en opleiding van het personeel voor nodig, maar die verdient zich nadien wel terug. 

Wat zijn de grootste hindernissen om verdere stappen in industrialisatie te zetten? En hoe ziet u de rol van Buildwise hierin? 

Als onderneming heb je niet veel tijd om nieuwe technieken uit te testen. Bovendien vraagt het telkens tijd en middelen en loopt het niet zoals je hoopte, dan blijf je achter met een financiële kater. We verwachten van Buildwise niet alleen dat de organisatie innovatie in gang zet, maar ook dat ze de vertaalslag naar de werkvloer maakt. Nieuwe technologieën zijn niet altijd rijp genoeg om meteen in de praktijk toe te passen. Innovatie bruikbaar maken op de werf is een belangrijke stap.  

Klanten worden alsmaar mondiger. Hoe bemoeilijkt dat het dagelijkse werk van een aannemer? 

Als afwerkingsbedrijf staan we heel dicht bij de klanten en we voelen inderdaad dat hun verwachtingen almaar toenemen. Maar daar moeten we als onderneming juist op inspelen door de klant centraal te zetten. Voor zo’n klantgerichte benadering heb je een aangepaste organisatie en competenties nodig en een andere communicatiestijl. Dat geldt voor alle medewerkers van het bedrijf, door de hele waardeketen heen: vanaf het eerste klantencontact tot en met de service na de uitvoering van de werken. 

Hoe kan Buildwise ervoor zorgen dat we de juiste prioriteiten leggen om de bouwsector verder te helpen? 

Als innovatief kenniscentrum, dat de ambitie heeft om de verschillende bouwberoepen multidisciplinair te ondersteunen, vertrekt alles vanuit de Technische Comités. Zij zijn de link met de werkvloer en sturen mee de prioriteiten van Buildwise aan. Dit vertaalt zich in concrete oplossingen voor bestaande uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is de zeer eenvoudige test die Buildwise ontwikkelde om de toepasbaarheid van verf op metselwerk te controleren. 

Koen Kempeneers is niet alleen de voorzitter van Bouwunie, maar ook zaakvoerder van Janssens ramen en deuren. Hij benadrukt de hoge verwachtingen die veel bouwbedrijven hebben van Buildwise. 

De bouwsector moet almaar sneller evolueren om te beantwoorden aan de huidige maatschappelijke uitdagingen. Die evolutie belangt alle bouwondernemingen aan, van de kleinste tot de grootste. Welke knelpunten ziet u in deze race naar vernieuwing? 

Om nieuwe technologie in je onderneming in te zetten, moet je je oude gewoonten vaarwel zeggen. Bovendien neem je een risico, want niet alle vernieuwingen in onze sector zijn een succes en een paar foute keuzes kunnen je bedrijf al snel in de problemen brengen. Een goede voorbereiding is dus belangrijk en de juiste ondersteuning vanuit Buildwise kan daar het verschil maken. Buildwise moet passende nieuwe technologieën tot op de werkvloer brengen. 

De bouwsector gaat door woelige tijden met veel technologische veranderingen en net nu ontpopt het WTCB zich tot Buildwise. Wat denkt u van die timing?  

Die kon niet beter! Buildwise staat al meer dan zestig jaar klaar voor alle bouwondernemingen in alle disciplines om hun kwaliteit te helpen verbeteren. Nu kan ze die brede kennis inzetten om de noodzakelijke innovaties in de bouwsector te ondersteunen. De verwachtingen voor Buildwise zijn hooggespannen, want we hebben snel robuuste en toepasbare oplossingen nodig die onze productiviteit verbeteren en die beantwoorden aan de verwachtingen qua duurzaamheid. 

Welke impact hebben de verstoringen op de logistieke ketens wereldwijd, zoals covid, materiaalschaarste en prijsstijgingen, op de Belgische bouwsector en in het bijzonder op u als schrijnwerker?   

De recente geopolitieke problemen hebben bij zo goed als alle schrijnwerkers geleid tot langere levertijden en prijsstijgingen. Bovendien liep het merendeel van de projecten vertragingen op. Dit benadrukt het belang van de logistieke keten. We moeten die dan ook samen herbekijken, zodat we in de toekomst beter en sneller kunnen inspelen op zulke veranderingen. 

Er wordt veel gesproken over het tekort aan mankracht. Hoe kunnen we meer werkzoekenden warm maken voor de bouwsector? 

Jongeren vertalen werken in de bouwsector nog te vaak naar de 3 D’s, namelijk Dirty, Dangerous en Difficult. Maar dat beeld klopt niet. De bouwsector is in volle verandering en staat in de frontlinie om oplossingen te vinden voor de vele maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatdoelstellingen, duurzaamheid en betaalbaar wonen. Of je nu met je hoofd of je handen wilt werken, in de bouwsector vind je zeker een uitdagende job waar je letterlijk je steentje kan bijdragen aan een betere wereld! Samen met de andere sociale partners heeft ook Bouwunie de imagocampagne van Constructiv ‘De Bouw Kijkt Verder’ voluit gesteund. En dat vernieuwde imago moeten we samen uitdragen naar jongeren.  

Raymond Trost, CEO van de multidisciplinaire bouwgroep CFE, gelooft rotsvast in de kracht van innovatie in de bouwsector en ziet hierbij een belangrijke rol voor Buildwise. 

De bouwsector ondergaat heel wat veranderingen: digitalisering, het gebruik van innovatieve technieken, een nieuwe focus op duurzaamheid en circulair bouwen … Hoe past dit volgens u bij de nieuwe positie van Buildwise? 

De rol van innovatiecentrum die Buildwise wil spelen, is essentieel. Als we de doelstellingen van de Green Deal willen behalen, moeten we massaal bestaande gebouwen beginnen isoleren. Dat kunnen we alleen door te innoveren en door meer industrialisatie. Ook moet innovatie een antwoord bieden op de marktvraag en op verschillende eisen tegelijk. Door heel wat verschillende competenties samen te brengen, is Buildwise uitstekend geplaatst om deze uitdaging aan te gaan. 

Hoe denkt u dat de bewustwording voor het klimaat zich kan vertalen in concrete acties? 

Om de Europese doelstellingen te halen, moeten we aan veel parameters voldoen. Dankzij de maatregelen voor nieuwbouw zijn gebouwen vandaag veel efficiënter, comfortabeler en vooral zuiniger. Maar de grootste uitdaging zijn bestaande gebouwen. We zullen inventief moeten zijn en verschillende sectoren samenbrengen om onze doelen te bereiken. In die zin maakt de transdisciplinaire aanpak van Buildwise en haar centrale rol het mogelijk om vooruit te gaan en de krachten te bundelen. 

Welke drempels ziet u voor de verdere invoering van circulair bouwen? 

Onze sector vertrekt zeker niet vanaf nul. We recycleren al enorm veel, sorteren op werven zit ingebakken in onze gewoonten en fabrikanten doen almaar meer inspanningen om rekening te houden met de recyclage van hun producten. De stap naar meer circulariteit zal evenwel nog extra inspanningen vergen. De aanvaarding van verandering blijft toch een belangrijk obstakel. Zo zullen aannemers bijvoorbeeld hun manier van bouwen moeten aanpassen om demontage makkelijker te maken. Klanten zullen dan weer moeten aanvaarden dat bepaalde delen van de constructie niet volledig nieuw zijn. Om die uitdaging aan te gaan moeten we het vertrouwen van aannemers en klanten winnen door de kwaliteit van de bouwmaterialen te garanderen. Met de hulp van Buildwise kunnen we deze transitie hopelijk versnellen. 

Wat zijn volgens u de grootste kansen om de bouwsector vooruit te helpen? 

Het lijdt geen twijfel dat we onze processen moeten verbeteren. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden, zowel binnen bedrijven als in samenwerking met andere betrokken partijen. Maar ook onze competenties moeten evolueren. De twee showrooms die Buildwise momenteel bouwt om nieuwe technologieën te demonstreren zijn dan ook zeer belangrijk om nieuwe vaardigheden te leren en om nieuwe medewerkers op te leiden. Nieuwe technologieën moeten ook de winstgevendheid van bouwbedrijven en het imago van de sector verbeteren. Dat is alleen maar goed om jong talent aan te trekken.

Thomas Scorier, CEO van TS Construct, benadrukt dat bouwondernemers er niet alleen voor staan. Buildwise biedt steun om te starten met nieuwe technologieën en zo de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. 

Buildwise is niet alleen de nieuwe naam van het WTCB, maar staat ook voor een vernieuwde strategie. Wat vindt u zelf het belangrijkste bij die nieuwe richting? 

Het was hoog tijd om van een onderzoekscentrum te evolueren naar een echt innovatiecentrum. We moeten de problemen in de bouwsector voor zijn en niet achternahollen. Mijn bedrijf werkt bijvoorbeeld veel met hout en is een echte voorloper in de sector. We zijn al sinds de jaren 90 bezig met houtskeletbouw en hebben alle problemen onderzocht, zodat we een tiental jaar geleden deze technologie op punt konden stellen. Voortaan verwacht ik een andere, omgekeerde manier van werken: Buildwise moet als innovatiecentrum bouwondernemingen de beste oplossingen aanreiken. Ik vind het zeer belangrijk om goed technisch advies te krijgen waarop ik kan vertrouwen. 

Kunt u hiervan een voorbeeld geven?  

Ik denk bijvoorbeeld aan de akoestiek, wat bij houtskeletbouw zeer belangrijk is. Dankzij de adviezen van Buildwise, die toegankelijk zijn voor elke bouwondernemer, weten we dat het vandaag qua akoestiek beter is om te kiezen voor een vloer in hout dan voor een in beton. Als innovatiecentrum moet je, op basis van onderzoek, kunnen zeggen dat hout kwalitatief beter is. De bouwsector is in volle evolutie en nieuwe technische inzichten volgen elkaar snel op. Voor Buildwise komt het erop aan om daarbij altijd een voortrekkersrol te durven spelen. 

Kunnen ook kmo’s hun voordeel doen met de inzichten van Buildwise? 

Voor kmo’s is dit zeker belangrijk. Zij kunnen de adviezen van Buildwise gebruiken om aan klanten, bouwheren, studiebureaus of architecten te tonen dat zij de werken uitvoeren volgens de regels van de kunst. Grote bedrijven hebben eigen studiebureaus, maar kmo’s niet. Zij kunnen Buildwise als referentie gebruiken. 

Buildwise zet volop in op innovatie, maar ook op duurzaamheid. Wat is daarvan het belang? 

Beide gaan hand in hand. De Green Deal heeft op Europees niveau duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd voor 2030 en voor 2050. Dat heeft grote gevolgen voor onze sector. Zo moeten we gebruikmaken van producten die minder energie verslinden en van materialen die we makkelijk kunnen recycleren. Ook moeten we verre transporten zoveel mogelijk vermijden. 

Welke belangrijke trends ziet u nog in de sector? 

Ik denk dan aan industrialisatie, via modulair bouwen, ‘off site building’ en BIM, het gebruik van digitale bouwmodellen. Meer in ateliers bouwen en minder op de werf zelf, is volgens mij de toekomst. Het is daarbij de rol van Buildwise om de verbinding te maken tussen de verschillende partners binnen en buiten de sector. 

Het hoe en waarom van onze nieuwe naam 

Met onze nieuwe strategie willen we ondernemers in de bouwsector optimaal ondersteunen. Vier topmannen uit de sector leggen je uit wat de precieze rol van Buildwise is en hoe onze organisatie zich inzet voor bouwondernemers. 

 

Maak kennis met Buildwise, het innovatiecentrum van de bouwsector in België

Buildwise Magazine

Ontdek Buildwise in de extra editie van ons magazine

Om jou te laten kennismaken met Buildwise, onze strategie en onze visie op de toekomst van de bouwsector, stelden we een speciale editie van ons magazine samen. Deze publicatie heet voortaan Buildwise Magazine en staat vol interviews met spelers uit de sector en andere verhelderende artikels. Je kunt dit magazine volledig gratis downloaden en Buildwise-leden krijgen binnenkort ook een papieren versie in de brievenbus. Veel leesplezier!

 

Download de special edition