Buildwise: ten dienste van de bouwsector

Terug naar : over buildwise

Sinds midden november 2022 is Buildwise de nieuwe naam voor het vroegere WTCB. Natuurlijk kwam onze herpositionering er niet zomaar. Met onze nieuwe strategie willen we ondernemers in de bouwsector optimaal ondersteunen. Dat is een belangrijke taak, want de bouwsector maakt momenteel een uitdagende periode door die kansen biedt, maar die ook complex is. 

We laten vier topmannen uit de sector aan het woord. Zij leggen je graag uit wat de precieze rol van Buildwise is en hoe onze organisatie zich inzet voor bouwondernemers. 

Als directeur-generaal van Buildwise is Olivier Vandooren één van de spilfiguren achter de nieuwe naam en richting van onze organisatie.  

Wat heeft het WTCB, dat zo ingeburgerd is in de bouwsector, doen besluiten om van naam te veranderen? 

De nieuwe naam is niet zomaar een cosmetische verandering. Het is het resultaat van een strategische vernieuwing van onze organisatie. Die is zo fundamenteel dat de vroegere afkorting de lading niet meer dekt. De vernieuwing werd ingegeven door de vele maatschappelijke en sectorale uitdagingen waarmee de bouw te kampen heeft. Om daaraan het hoofd te bieden, moeten we innovaties tot op de werkvloer brengen, moet onze gefragmenteerde sector doeltreffend samenwerken en moeten we oplossingen zoeken over de verschillende bouwdisciplines en waardeketens heen. 

Is het niet jammer om het oude WTCB vaarwel te zeggen? 

Dit is zeker geen vaarwel! Het WTCB heeft meer dan zestig jaar lang kennis en expertise opgebouwd die het via een breed netwerk verspreidt in de sector. Dat blijft ook morgen nog essentieel. Maar we willen verder gaan dan enkel kennis opbouwen. De maatschappelijke uitdagingen vragen om concrete veranderingen op het terrein en Buildwise is ideaal geplaatst om die veranderingen in gang te zetten en te steunen. 

 

 

Behoudt Buildwise dan ook de ambities die jullie in 2021 hebben vastgelegd? 

Inderdaad, want onze ambities voor 2025 blijven meer dan ooit actueel. De Green Deal, bijvoorbeeld, biedt niet alleen complexe uitdagingen, maar ook veel kansen voor onze sector, omdat er zoveel raakvlakken zijn met de bouw. Verder is digitalisering noodzakelijk om de productiviteit in de sector op te drijven – niet alleen om bijvoorbeeld de betaalbaarheid van wonen te garanderen, maar ook om de rentabiliteit van de bouwondernemingen te vrijwaren. En ‘last but not least’ blijven we onze aannemers natuurlijk ondersteunen in hun dagelijkse behoeften. Onze Technische Comités blijven een cruciale link met de sector en dé manier om op de onderzoeksnoden van de aannemers te anticiperen en oplossingen naar de werf te brengen. 

Buildwise bouwt dus verder op de oude waarden van het WTCB? 

Absoluut, en dat is een stevige fundering! Onze stichter Pierre Holoffe heeft ons bij de oprichting van het WTCB overigens een belangrijke opdracht gegeven: “Wees niet bang van gedurfde nieuwe werkmethodes, maar omarm ze.” Die ingrijpende veranderingen in onze werkmethodes zijn nu meer dan ooit noodzakelijk. Ze zullen elkaar bovendien veel sneller opvolgen dan in het verleden het geval was. In deze woelige tijden wil Buildwise de gids zijn die de sector samenbrengt, motiveert en mee transformeert, om enthousiast te kunnen inspelen op de technologische, economische en maatschappelijke uitdagingen. 

Buildwise wil dus nog dichter bij de werkvloer staan en adoptie stimuleren van kennis en oplossingen die de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid verbeteren. Wat zijn daarvoor de volgende stappen?

Eerst en vooral bouwen we verder op onze bestaande dienstverlening, om deze nog toegangelijker te maken en te verbeteren. Zo speelt de Afdeling Technisch Advies al korter op de bal door de wachttijden te verkorten. Bovendien zorgt een video-applicatie ervoor dat de aannemer via een videocall vragen kan stellen, wat toelaat live beelden van de werf te tonen en eenvoudig documenten uit te wisselen. Daarnaast starten we ook nieuwe initiatieven, zoals de twee Buildwise Experience showrooms die begin volgend jaar hun deuren openen en die nieuwe technologieën, afgestemd op de noden van de gebruiker, zullen demonstreren aan onze leden.

Ook Johan Willemen, voorzitter van Buildwise, gelooft rotsvast in de nieuwe richting van onze organisatie. 

Buildwise is niet zomaar een nieuwe naam voor het WTCB. Welke veranderingen lagen aan de basis van de herpositionering van het Centrum? 

De bouwsector bevindt zich op een cruciaal punt. De sector moet zichzelf heruitvinden om duurzamer en winstgevender te zijn maar ook om aan de veranderende behoeften van de klant te voldoen. Als onderzoeks- en innovatiecentrum voor de bouwsector moet Buildwise de ondernemingen zowel technisch als organisatorisch ondersteunen bij deze transformatie. Goed bedrijfsbeheer en de organisatie van grote en kleine bouwplaatsen, zijn doorslaggevende factoren om succesvol te zijn. 

Buildwise is een nieuwe naam, maar de organisatie is gefundeerd op 65 jaar onderzoek. Hoe bouwt Buildwise verder op de kennis die het WTCB al die jaren heeft opgebouwd?  

Toegepast onderzoek gestuurd door de behoeften van de bedrijven die deel uitmaken van de verschillende Technische Comités, heeft altijd centraal gestaan bij Buildwise. We zijn terecht trots op deze unieke directe link tussen onderzoek en praktijk. We willen zelfs nog verder gaan en ervoor zorgen dat deze innovaties daadwerkelijk toegepast worden op de bouwplaats en in de bedrijven. Daarvoor moeten we meer ondernemers bereiken en dat is precies waar Buildwise de afgelopen jaren aan gewerkt heeft. Dat we op de goede weg zijn, bewijst het feit dat in 2021 30% meer aannemers gebruikgemaakt hebben van de kennis van Buildwise dan in 2020. 

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” is een uitdrukking die ook in de Belgische bouwsector van toepassing is. Welke rol ziet u daarin voor Buildwise?  

De bouwsector is uniek omdat hij zeer gefragmenteerd is. Veel verschillende bedrijven moeten de handen in elkaar slaan om het werk aan de klant af te leveren. Buildwise zit in een centrale positie en kan de verschillende spelers samenbrengen om de sector efficiënter te maken. Buildwise wil deze verbindende rol niet alleen nog meer opnemen binnen onze sector, maar ook in samenwerking met anderen. 

Waar denkt u dat de grootste kansen liggen om de bouwsector vooruit te helpen? 

De sector moet zichzelf heruitvinden om duurzamer maar ook winstgevender te worden. De maatschappij heeft ingezien dat we onze werkwijze moeten veranderen. Vanuit economisch, maar vooral vanuit maatschappelijk oogpunt, zal de bouwsector een sleutelrol spelen in deze verandering. Nieuwe technologieën moeten ons ook in staat stellen rendabeler te zijn en bouwen voor meer mensen betaalbaar te maken. Er is veel te veranderen en Buildwise heeft de ambitie om deze veranderingen niet alleen te stimuleren, maar er zelf ook een belangrijke bijdrage aan te leveren. 

Welk engagement gaat Buildwise aan ten opzichte van de aannemers?  

Deze transformatie, die in 2019 van start ging met het ‘Give Me Five’-actieplan, geeft blijk van een sterke betrokkenheid bij de aannemers: een inspirerende gids zijn die de modernisering van de sector en de invoering van innovatieve technieken kan stimuleren voor meer duurzaamheid en efficiëntie. Daarom staan wij, de aannemers centraal in dit programma met ambities voor 2025.  

Niko Demeester, CEO van Embuild, bracht onlangs de naamsverandering van zijn eigen organisatie tot een goed einde. Hij schaart zich ook volledig achter de nieuwe richting die Buildwise inslaat. 

Het WTCB verandert van naam, kort nadat de Confederatie Bouw zijn naam veranderde in Embuild. Is dat toeval volgens u? 

Nee, zeker niet. Een modernere naam drong zich op voor beide organisaties. De bouwsector is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd, werkt met de meest moderne technieken en is dus niet meer de bouw van tien à twintig jaar geleden. Om aantrekkelijk te zijn voor de jongere generaties was een naamsverandering absoluut nodig. Wij hebben op onze nieuwe naam veel positieve reacties gekregen en ik ben er zeker van dat dit ook voor Buildwise zo zal zijn. Ik ben alvast fan! 

Hoe past de herpositionering van het WTCB naar Buildwise volgens u in de vernieuwingen die zich razendsnel opvolgen in de bouwsector? 

Je kunt het ene niet los zien van het andere. Onze sector wordt meer en meer digitaal, technologisch, duurzaam, proper en veilig. Maar we zitten nog altijd met een imagoprobleem: de mensen vereenzelvigen de bouw nog te veel met hard en vuil handenwerk. Dat is fout, natuurlijk, en dat beeld moeten we absoluut bijstellen. Een frisse, moderne naam en een nieuw imago zullen daar zeker toe bijdragen. 

De bouwsector is een grote sector, die toch erg versnipperd blijkt. Hoe beïnvloedt dit de vernieuwing die vandaag aan de orde is? 

De versnippering komt voort uit de grote specialisatie die nodig is in de bouw. Om goed werk te leveren, moeten bouwbedrijven zich meer en meer specialiseren in bepaalde producten en technieken. De versnippering staat de technische vernieuwing dus niet in de weg, integendeel. Maar de vernieuwing van processen en samenwerkingsmodellen wordt daardoor wel complex. Daarom is het belangrijk om verder in te zetten op bouwteams, BIM en dergelijke, zodat we de toegevoegde waarde van elke schakel in de bouwketen kunnen maximaliseren.  

Hoe ziet u de weerbaarheid van de bouwsector? Waar moeten we voor opletten? 

We moeten erover waken dat we voldoende mensen vinden die in de bouw willen werken. Dat is op dit moment geen sinecure: de uitstroom is groter dan de instroom, ook al zijn er veel sterke imagocampagnes om het tij te keren. Nu, de bouw past zich aan via automatisering en zelfs robotisering. Almaar meer bouwelementen kunnen we vooraf in ateliers produceren, zodat we op de werf enkel nog moeten assembleren. Daardoor kunnen we meer bouwen met de beschikbare arbeidskrachten en tegelijk de foutenlast verminderen.  

Waarin verschilt de Belgische bouwsector van die in andere landen? En wat kunnen wij opsteken van het buitenland? 

Onze bouwsector is er een van vele kleine en middelgrote ondernemingen. In het buitenland is dat minder het geval. Onherroepelijk zullen we ook in België naar schaalvergroting gaan, met groei en overnames als gevolg. Daarnaast kan de Belgische bouwsector van onze buurlanden nog veel leren qua digitalisering en industrialisering. We hebben op dat vlak de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, maar kampen nog altijd met een achterstand. Het is aan ons om die kloof de komende jaren volledig weg te werken.  

Net als Buildwise zet Bouwunie zich sterk in voor de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector. Gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens is dan ook enthousiast over onze rebranding. 

Wat ziet u als de grootste uitdagingen in de bouwsector voor de volgende jaren? 

Ik zie er een aantal. Digitalisering is al langer een uitdaging voor de bouwsector, maar krijgt de komende jaren ongetwijfeld nog een prominentere plaats. Digitalisering kan het bouwproces makkelijker maken, dus moeten onze bouwbedrijven op de kar durven springen. Natuurlijk moeten onze kmo’s en zelfstandigen ook mee zijn én blijven op het vlak van duurzaamheid en ecologie. Circulair bouwen is niet langer toekomstmuziek, het is de realiteit. Ten slotte zal het voor de bouwondernemer een kunst zijn om de papieren mallemolen de baas te blijven.  

Hoe staan de Belgische bouwbedrijven volgens u momenteel tegenover vernieuwing en innovatie in de sector? 

De bouwsector is eerder behoudsgezind, we moeten daar niet flauw over doen. Natuurlijk zijn er pioniers die al langer bezig zijn met innovatie en vernieuwing en die het pad effenden. Het is aan organisaties zoals Buildwise en Bouwunie om ook de rest van de sector op die weg te zetten. Maar de wil is er bij onze bouwbedrijven en ze zien er de voordelen van in. Dus het is een kwestie van tijd vooraleer de volledige sector innovaties en vernieuwing omarmt én gebruikt.  

Op welke manier kan Buildwise volgens u die innovaties aanmoedigen? 

Buildwise doet heel nuttig en interessant onderzoek. Het is dan ook belangrijk om de resultaten zo diep en zo ver mogelijk in de sector te laten doorsijpelen. Hoe de organisatie dat moet doen? Door de resultaten direct toepasbaar te maken voor alle aannemers via eenvoudige, praktische en hapklare tools, tips, workshops en adviezen. Niet vanuit een ivoren toren, maar met de voeten in het veld.  

Wat denkt u van de herpositionering van het WTCB naar Buildwise? 

De voorbije jaren heeft Buildwise het academische, misschien zelfs oubollige karakter van zich afgeschud. De organisatie stelt zich nu veel toegankelijker op. Ze spreekt meer en meer de taal van de zelfstandigen en kmo’s. Hierdoor bereikt ze een veel groter publiek, wat ook de bedoeling is. De naam Buildwise doet wat hij moet doet: hij klinkt modern en dekt de lading.  

Is digitalisering dé hefboom naar efficiënter, sneller en klantvriendelijker werken? En zo ja, hoe kan een kmo zijn leercurve hierin versnellen? 

Het verleden leert ons dat digitalisering inderdaad een hefboom kan zijn. Maar we moeten er wel over waken dat we niet digitaliseren om te digitaliseren. Het persoonlijke contact – de menselijke touch – is en blijft van groot belang in de bouwsector. Digitalisering helpt natuurlijk om juister te meten of te berekenen, processen te vereenvoudigen of de administratieve overlast te beperken. En daarvan moeten we onze bouwbedrijven overtuigen.  

Om de leercurve te versnellen, moet Buildwise de vertaalslag naar onze aannemers blijven maken. Digitalisering moet haar nut bewijzen op de werf zelf. Dat lukt alleen als je alle aannemers bereikt door hun taal te spreken en als je hen proactief benadert via aangepaste opleidingen of demomodules.  

 

De sector aan het woord over onze rebranding

Dankzij de vertegenwoordigers in onze Technische Comités houdt Buildwise voeling met de dagelijkse realiteit van bouwprofessionals. Hun mening over onze rebranding vinden we dan ook bijzonder belangrijk. We laten vier bouwondernemers aan het woord. 

 

Maak kennis met Buildwise, het innovatiecentrum van de bouwsector in België

Buildwise Magazine

Ontdek Buildwise in de extra editie van ons magazine

Om jou te laten kennismaken met Buildwise, onze strategie en onze visie op de toekomst van de bouwsector, stelden we een speciale editie van ons magazine samen. Deze publicatie heet voortaan Buildwise Magazine en staat vol interviews met spelers uit de sector en andere verhelderende artikels. Je kunt dit magazine volledig gratis downloaden en Buildwise-leden krijgen binnenkort ook een papieren versie in de brievenbus. Veel leesplezier!

 

Download de special edition