Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen.

Technische Voorlichting 258

Bestel de papieren versie van deze publicatie

24 / 20 / 15 EUR (gedrukt of PDF) - Prijs voor de particulieren / bouwprofessionals / aannemers
Papieren publicatie bestellen

Gerelateerde bouwdomeinen: Verwarming en klimaatregeling

Andere Buildwise publicaties

Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 211

Voorkomen en bestrijden van radon in woningen.

Meer informatie
Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 203

Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen.

Meer informatie
Technische Voorlichtingen

Technische Voorlichting 192

Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes.

Meer informatie

Meer technische voorlichtingen

Technische Voorlichtingen zijn referentiedocumenten die worden opgesteld door een werkgroep van professionals uit de betrokken sector (aannemers, architecten, experten, fabrikanten, enz.). Deze groep werkt onder toezicht van een of meerdere technische comités. Elke Voorlichting geeft de ontwerp- en uitvoeringsvoorschriften waarmee de gewenste prestaties voor specifieke bouwwerken behaald kunnen worden. De inhoud ervan houdt steeds rekening met de meest recente onderzoeksresultaten en de praktijkervaring van professionals. Ze zijn beschikbaar op papier (enkel de Voorlichtingen van de laatste tien jaar) en elektronisch met een betalend abonnement. Alle ondernemingen die lid zijn van Buildwise hebben, in het kader van hun bijdrage, permanente toegang tot alle Buildwise-publicaties.