4. Proeven en criteria voor het gebruik van natuursteen in de bouw

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende proeven en criteria om de gebruiksgeschiktheid van natuursteen te evalueren en maakt het mogelijk om de technische fiches opgenomen in hoofdstuk 5 van deze technische voorlichting beter te begrijpen. Het technisch referentiekader om natuursteen te karakteriseren is voornamelijk gebaseerd op de proefmethoden die in de Europese normen vastgelegd zijn en die om de 5 jaar herzien kunnen worden. De criteria die het toelaten om de testresultaten te interpreteren in termen van gebruiksgeschiktheid – rekening houdend met het klimaat en de Belgische bouwmethoden – komen vooral voort uit de ervaring die Buildwise heeft opgedaan na vele onderzoeksprojecten en analyses op de werf.