Literatuurlijst

Terug naar : tv228

Literatuurlijst

Update: juni 2013

Publicaties van Buildwise

Normen van het Bureau voor Normalisatie

NBN B 15-223/A1 Proeven op beton. Afslijting (1997).
NBN B 27-009/A2 Keramische produkten voor wand- en vloerbekleding. Vorstbestandheid. Vorst-dooicyclussen (1996).
NBN EN 1925 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de waterabsorptiecoëfficiënt door capillaire werking (1999).
NBN EN 1926 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de druksterkte (2007).
NBN EN 1936 Beproevingsmethode voor natuursteen. Bepaling van de werkelijke dichtheid, de schijnbare dichtheid en van de totale poreusheid (2007).
NBN EN 12440 Natuursteen. Benamingscriteria (2001).
NBN EN 12407 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Petrografisch onderzoek (2007).
NBN EN 12371 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de vorstbestandheid (2010).
NBN EN 12372 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de buigsterkte bij geconcentreerde belasting (2006).
NBN EN 13364 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de breekkracht bij een deuvelgat (2002).
NBN EN 13755 Proeven voor natuursteen. Bepaling van waterabsorptie bij atmosferische druk (2008).
NBN EN 14146 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de dynamische elasticiteitsmodulus (door het meten van de resonantiefrequentie) (2004).
NBN EN 14157 Natuursteen. Bepaling van de slijtweerstand (2004).
NBN EN 14158 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de bezwijkenergie (2004).
NBN EN 14579 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de voortplantingssnelheid van geluid (2004).
NBN EN 14581 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (2005).
NBN EN 16140 Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de gevoeligheid voor wijzigingen van het uiterlijk geproduceerd door thermische cycli (2011)
prEN 14066 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de weerstand tegen veroudering door thermische schok (2012).
NBN EN 14231 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de weerstand tegen uitglijden door middel van de slingermethode (2003).
prEN 16301 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de gevoeligheid voor accidentele vlekken (2012)
prEN 16306 Beproevingsmethoden voor natuursteen. Bepaling van de weerstand van marmers tegen thermische cycli en vocht (2012)

Van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)

prENV 12390-9 Testing hardened concrete. Part 9 : Freeze-thaw resistance. Scaling. Brussel, CEN, 2003.

Andere publicaties

EOTA Technical Report 'Determination of impact resistance of panels and panel assemblies'. TR001, februari 2003.

The measurement of Floor Slip Resistance. Guidelines recommended by the UK Slip Resistance Group. Shawbury/Shropshire, RAPRA Technology Ltd