Lean planning

Alles over de Lean-principes

Niet harder, maar slimmer werken? Het kan door lean-principes toe te passen en je efficiëntie te verhogen. Er zijn tientallen lean-tools en -methodes die eenvoudig toegepast kunnen worden, wanneer je vertrouwd bent met de  lean mindset: je moet willen én kunnen zien waar er verbeterpotentieel is. Vijf kernwoorden zijn daarbij cruciaal: klantwaarde, waardestroom, flow (en one piece flow), pull en perfectie. 

Vijf kernwoorden

1. Klantwaarde 

Met ‘klantwaarde’ bedoelen we datgene wat in onze bedrijfsprocessen rechtstreeks bijdraagt tot het eindresultaat dat de klant verwacht. We beschouwen iedereen als klant die in een proces iets moet doen waarmee iemand anders (een collega, een bouwpartner, …) verder moet werken - dus niet alleen degene die de facturen betaalt (de externe klant). Zo maakt een werkvoorbereider bijvoorbeeld een werktekening die door een ploegbaas gebruikt wordt (interne klant). 

 

2. Waardestroom 

Elke waardestroom, of proces, bestaat uit een aantal stapjes die uitgevoerd worden om een resultaat te bereiken. Wanneer je deze stapjes in een stroomdiagram oplijst, zie je een opeenvolging van waardetoevoegende en niet-waardetoevoegende stappen.  

Een stap is pas waardetoevoegend als het antwoord op de volgende vragen 3x ‘ja’ is: 

  • Is de klant bereid te betalen (of te wachten) voor het uitvoeren van deze stap? 

  • Wordt deze stap van de eerste keer juist uitgevoerd? 

  • Draagt deze stap rechtsreeks bij aan het eindresultaat? 

Elke andere stap is “niet-waardetoevoegend” of ‘verspillend’. Het elimineren van verspillingen is cruciaal om een waardestroom te optimaliseren. 

3. Flow en One piece flow 

Wanneer je ergens aan begint, wil je zo vlug mogelijk het eindresultaat bereiken. Het heeft geen zin om op het eind van de dag meerdere dingen ‘half afgewerkt’ te hebben, want dan heeft geen enkele klant een echt resultaat.  

Daar kan ‘one piece flow’ bij helpen. Daarbij maak je iets wat groot en moeilijk beheersbaar is, kleiner en beter beheersbaar. Vervolgens kunnen deze ‘one pieces’ achter elkaar uitgevoerd worden. Toepassing van dit concept kan leiden tot een aanzienlijke doorlooptijdverkorting als er stabiele, betrouwbare processen zijn. 

 

4. Pull 

Pull (trekken) staat voor ‘vraaggestuurd’ werken. Samengevat: doe de juiste dingen op het juiste moment. Lever goederen of diensten aan op het moment dat de (interne / externe) klant ze nodig heeft. Lijnrecht daartegenover staat ‘push’, waarbij we goederen of diensten naar de klant ‘duwen’, wanneer die daar (nog) geen behoefte aan heeft. 

 

5. Perfectie 

Het ultieme doel is het bereiken van perfectie. Door continu te verbeteren, streven we naar perfect gestroomlijnde processen en kwaliteit voor de klant. 

Bron: Obeya-ruimte Buildwise

Managementfilosofie en lean-technieken

De 5 kernwoorden maken samen deel uit van de lean managementfilosofie, waarbij steeds met respect voor mensen gewerkt wordt. Tal van technieken helpen om lean in de praktijk te brengen. Ze beogen in eerste instantie de ontwikkeling van betrouwbare werkmethoden. Eerst wordt stabiliteit gecreëerd, om nadien verdere verbeteringen door te kunnen voeren. 

 

Populaire technieken zijn 5S (orde en netheid op de werkplek) en ‘lean plannen’ (wat deel uitmaakt van de Obeya-room of project-communicatie-kamer). Andere technieken worden toegepast bij het analyseren van processen (VSM, spaghettidiagram …), bij het op zoeken naar bronoorzaken van problemen (visgraatdiagram, 5Why …) of bij het detecteren en opvolgen van verbetertrajecten (Plus-Delta, verbeterbord, A3-formulier …). Veel van deze technieken zijn nauw met elkaar verweven en worden complementair toegepast. 

Publicaties

Innovation Paper

Downloads

Contact

Wil je graag aan de slag met Lean en kan je hierbij hulp gebruiken?