Logistiek

Alles over logistiek in de bouwsector

Logistiek (transport van materiaal, mensen en uitrusting, voorraadbeheer, enz.) is een belangrijke prestatiefactor voor de bouwsector. Het kan een belangrijke bron zijn van verloren tijd, ongevallen en milieuhinder (mobiliteit, vervuiling, lawaai).

Metingen op de bouwplaats hebben bijvoorbeeld aangetoond dat bouwteams 10 km per dag moeten afleggen, dat materialen gemiddeld 6 tot 8 keer moeten worden behandeld voordat ze naar de werkplek worden vervoerd en dat een kraan slechts 25% van zijn tijd besteedt aan het bevoorraden van teams met materiaal en uitrusting.

Het logistieke proces

Een eerste antwoord op deze uitdagingen is te vinden in de organisatie die door het bedrijf moet worden opgezet in fasen van aanbod, voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Deze organisatie moet worden gestructureerd rond een logistiek proces dat is gebaseerd op de volgende algemene principes: 

 • Een goede voorbereiding van de middelen die op de bouwplaats moeten worden ingezet; 
 • Goede opvolging van de uitvoeringsplanning en de in de voorafgaande planning gedefinieerde deadlines (link naar de planningspagina?) 
 • Een collaboratieve planning van het transport van materialen (invoer en uitvoer van de bouwplaats) zo dicht mogelijk bij de voortgang van het werk.

Source LIST/CLE - kitting

De hulpmiddelen van de logistiek 

Een tweede antwoord op deze uitdagingen is te vinden in de beheertools die de opgezette organisatie kunnen ondersteunen. Afhankelijk van de grootte van de projecten en de bedrijven kunnen verschillende oplossingen in praktijk worden gebracht om het werk op locatie te vergemakkelijken. Enkele voorbeelden zijn: 

 • De 5S-methode en visueel management; 
 • Het dynamische installatieplan voor de bouwplaats; 
 • De analyse van materiaalstromen; 
 • Het Logistieke Plan voor de Bouwplaats (PLB); 
 • De collaboratieve Lean planning
 • Digitale oplossingen; 
 • De Bouw Consolidatie Centra (CCC); 
 • Het kitting; 
 • ... 

Publicaties

Video's

Innovation Paper

Contact

Kan je hulp gebruiken bij de opzet van het logistiek proces?