Planning

Alles over projectplanning

Projecten worden uitgevoerd met een grote druk op uitvoeringstermijnen, kosten en kwaliteit. Een goede planning geeft inzicht in het verloop van projecten, in hun goede voorbereiding en in de logistieke organisatie die noodzakelijk is om ze efficiënt uit te voeren. 

 
Een goede planning speelt een belangrijke rol in:  

  • de offerte- of aanbestedingsfase (het in kaart brengen van de doorlooptijd is relevant om kosten te begroten, de planning maakt steeds vaker deel uit van het gunningsproces, …),  

  • de fase van de werkvoorbereiding (organiseren van de logistiek, de opwaartse planning om documenten goed te keuren, aankopen te organiseren, …)  

  • de uitvoeringsfase (om het verloop van het project te beheren en bij te sturen en de logistiek te organiseren). 

Het planningsproces

Planningsproces

Een eerste antwoord op deze uitdagingen ligt in het organiseren van de voorbereidings- en uitvoeringsfasen van de werf. Op basis van een algemene planning kan dan een detailplanning opgesteld worden. Tijdens de uitvoering kan deze verfijnd worden, zodat je de taken van dag tot dag kunt opvolgen, rekening houdend met de vereiste resources (zoals personeel en materieel). 

Afhankelijk van het type bedrijf (algemene bouw, installatie, afwerking, ...), de grootte van het bedrijf en het type project (B2C, B2B, …) dat wordt uitgevoerd, kunnen de verwachtingen aan de planning anders worden ingevuld. In elk geval worden weekplanningen gemaakt om de resources te beheren, maar er wordt ook een projectplanning gemaakt als een project over een langere periode loopt. Voor projecten op kortere termijn kun je een hybride planning overwegen. 

Algemene projectplanning volgens het Buildwise-sjabloon (MS Project)

Projectplanning

Bij projectplanning worden de activiteiten van één project in een logische volgorde aan elkaar gekoppeld. Wanneer een activiteit nadien verschuift, zorgen de gedefinieerde koppelingen ervoor dat andere activiteiten correct mee verschuiven. Zo behoud je de controle en leid je het verloop van het project in goede banen leiden.

Meer weten? Check zeker het Sjabloon MS Project voor projectplanning!

Het model aanvragen

Resourceplanning

Bij resourceplanning wordt gefocust op de optimale bezetting van de beschikbare capaciteit van mensen en materieel. Dit is typisch het geval bij bedrijven die vele kleinere opdrachten uitvoeren, waarbij de opeenvolging van de taken binnen één project weinig relevant is. Dit is vaak het geval bij schilders, stukadoors, vloerders, … 

Maar ook bij bedrijven die volgens het concept “projectplanning” werken, bestaat de noodzaak om de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten. Dat gebeurt dan vaak in een aparte resourceplanning.  

AFb Hybrideplanning in Buildwise sjabloon

Hybrideplanning

In veel gevallen worden projecten uitgevoerd met taken waarvan de logische opeenvolging gemodelleerd kan worden in een planning, én waarbij de inzet van de resources cruciaal is. In dat geval hanteren we het “hybridemodel”, waarbij projectplanning en resourceplanning geïntegreerd worden. 

In functie van de grootste noodzaak (flow van de taken of inzet van de resources) wordt dan geopteerd om:  

  • ofwel resources toe te voegen in een projectplanning,  
  • ofwel de opeenvolging van taken te definiëren in een resourceplanning. 

Meer weten? Check zeker het Sjabloon MS Project voor hybride-planning (vele projecten in één projectplanner).

Het model aanvragen

Planningtools

Een antwoord op de uitdagingen is dus te vinden in managementtools die de organisatie kunnen ondersteunen. Afhankelijk van de grootte van de projecten en de betrokken bedrijven bestaan er verschillende oplossingen om het werk op de werf te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld: 

  • Digitale planning tools om de berekening van planningen te ’automatiseren’ 
  • BIM 4D voor een betere visualisatie en optimalisatie 
  • Financiële planning om inzicht te krijgen in de cashflow overheen de tijd. Meer weten? Check zeker de Buildwise tool CoPlaCo!
  • Opwaartse planning om de werkvoorbereiding en logistiek voor te bereiden 
  • Lean Planning om de planning betrouwbaarder te maken door collaboratief te plannen 

Buildwise hanteert het 7-5 stappenplan om Lean Planning in goede banen te leiden 

Lean Planning

Bouwbedrijven passen Lean Plannen voornamelijk toe tijdens de uitvoeringsfase, maar het kan overal waar mensen samenwerken, dus ook in een kantooromgeving. 

Bij Lean Plannen wordt vaak spontaan gedacht aan rijen gekleurde post-its die op grote planvellen geplakt worden, de zogenaamde ‘stickertjesplanning’. De kracht van deze techniek ligt in de sociale interactie die ontstaat wanneer de bouwpartners samen de planning opstellen (in tegenstelling tot de klassieke aanpak, waarbij een hoofdaannemer een planning oplegt aan de bouwpartners). 

Publicaties

Webinars

Downloads

Contact

Heb je nood aan ondersteuning bij de opmaak van je planning?