Duurzaam watergebruik

Duurzaam watergebruik

Verstandiger omgaan met water in de bebouwde omgeving zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Buildwise toont je hoe je daar als bouwprofessional mee kunt omgaan.

Alles over duurzaam watergebruik

In de strijd tegen droogte en waterschaarste krijgt het begrip ‘duurzaam watergebruik’ steeds meer aandacht. De bouwsector kan hierin een belangrijke rol spelen door in te zetten op

1) rationeel watergebruik en waterbesparing door o.a. waterbesparende toestellen te installeren, op

2) circulair watergebruik, voornamelijk door gebruik van hemelwater en gezuiverd grijswater, en op

3) het aanvullen van de grondwaterstanden door infiltratie van hemelwater. Deze drie doelen worden gepresenteerd in de trias aquatica en toegelicht in de Ambities 2025 van Buildwise. 

De 3 doelen van de bouwsector in de strijd tegen waterschaarste en droogte, voorgesteld in de trias aquatica.

Artikels rond duurzaam watergebruik

Gestion de la qualité de l'air

Waterkwaliteit

Bij het beheer van watergebruik is kwaliteit een cruciale factor. Buildwise bouwt ook in dit vakgebied kennis op.

Bij gebruik van andere waters dan leidingwater, geleverd door de watermaatschappij, moet er aandacht zijn voor de kwaliteit van deze waters. Het is belangrijk om verschillende waterkwaliteiten en toepassingen op elkaar af te stemmen. Op dit moment bestaan er geen wettelijke kwaliteitseisen voor alternatieve waters als tweedecircuitwater of grondwater voor sanitaire toepassingen. Ook is het belangrijk om de kwaliteit van het water dat in een gebouw wordt gebruikt op peil te houden zodat er geen ongewenste bacteriegroei kan plaatsvinden. Buildwise engageert zich om in dit vakgebied onderzoek te doen, kennis op te bouwen en die te delen met bouwprofessionals. 

Buildwise onderzoeksprojecten

Buildwise onderzoekt al verschillende jaren hoe gebouwen op een duurzame manier kunnen omgaan met water. Hieronder vind je de resultaten van een aantal onderzoeksprojecten. 

Normen-Antenne Water en daken

Duurzaam watergebruik betekent dat installaties correct gedimensioneerd worden, dat materialen gebruikt worden die geschikt zijn voor de toepassing en dat in voege zijnde regelgeving gerespecteerd wordt. De Normen-Antenne Water en daken informeert bouwprofessionals o.a. over de regelgeving en normalisatie met betrekking tot alle aspecten van watertoevoer en waterafvoer in en rond gebouwen.