Warmteverliezen - warmtebelasting

Door het warmteverlies te berekenen, kamer per kamer en voor het gebouw als geheel, kun je het vermogen van de warmteverspreiders en de warmteopwekker bepalen. Dit is een essentiële stap bij het ontwerpen van een efficiënt verwarmingssysteem.

Terug naar : verwarming
Heatloss Building Schema Cards

Bij het berekenen van de warmtebelasting wordt berekend welk vermogen er nodig is om een gebouw of een ruimte te verwarmen in de koudste omstandigheden. Dit komt dus neer op een berekening van de warmteverliezen, waar eventueel nog een extra vermogen aan kan worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat de installatie opnieuw kan opstarten.

Deze berekening is een voorwaarde voor de dimensionering van een warmtebron (ketel, warmtepomp of andere bron) of een afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming enz.).

Er zijn verschillende methoden mogelijk om deze warmtebelasting te berekenen, elk met zijn voor- en nadelen.

De warmtebehoefte berekenen – een essentiële stap!

Het berekenen van de warmtebehoefte is cruciaal. Deze tools laten je toe je klant het best mogelijke resultaat te bieden.

Vindt u veiligheid belangrijk? Gebruik de norm NBN EN 12831 of zijn nationale bijlage (ANB 2020)

De aanbevolen referentiemethode voor het berekenen van de warmtebelasting is die van de Europese norm NBN EN 12831-1 (2017) of zijn nationale bijlage NBN EN 12831-1 ANB (2020). De nationale bijlage bepaalt de waarden van een aantal factoren die moeten worden gebruikt voor België (o.a. buitentemperaturen, enz.) en stelt ook een zogenaamd 'vereenvoudigde' methode voor in vergelijking met de referentiemethode van de Europese norm. 

Aan de hand van deze twee methoden kunnen de verliezen worden berekend per ruimte en voor het gebouw in zijn geheel. Hiervoor moeten alle afmetingen van elke ruimte bekend zijn, de warmteoverdrachtscoëfficiënten (U-waarden) van de binnen- en buitenmuren, van het schrijnwerk, maar ook het ventilatiesysteem (soort systeem, debieten) en de luchtdichtheid van het gebouw. 

Aangezien deze methoden gestandaardiseerd zijn, bieden ze de beste technische en juridische garanties in geval van geschillen. 

Buildwise stelt een Excel spreadsheet ter beschikking waarmee u deze berekening kunt uitvoeren volgens de methode van de Belgische nationale bijlage. 

Naar de tool

Berekening op basis van de EPB-gegevens? Ja, maar...

Tegenwoordig zijn er vaak EPB-gegevens beschikbaar (EPB-verklaringen, EPB-certificaten, enz.) die informatie geven over de buitenschil en de ventilatie van een gebouw. 

Hierdoor is het mogelijk het warmteverlies van het volledige gebouw te bepalen. Hoewel er enkele kleine verschillen zijn met de berekening volgens de norm, is het berekeningsprincipe vrij vergelijkbaar en zou dit dus vrij vergelijkbare resultaten moeten opleveren. 

Toch zijn er enkele aandachtspunten! 

  • De EPB-gegevens zijn niet gedetailleerd genoeg om de warmteverliezen per ruimte te berekenen. Ze hebben alleen betrekking op de verliezen van het hele gebouw. 
  • Er bestaan verschillende soorten EPB-documenten (nieuwe, bestaande gebouwen enz.). Deze documenten verschillen naargelang het gewest (Brussel, Vlaanderen, Wallonië), maar ook naargelang de datum van het document. Afhankelijk van het soort document, het gewest en de datum, vindt u er niet noodzakelijk alle informatie die u nodig hebt! 
  • Vooral bij bestaande gebouwen is het belangrijk na te gaan of de gegevens van een EPB-certificaat up-to-date zijn in vergelijking met de werkelijke toestand van het gebouw. 

Deze berekening kan worden gemaakt met de tool SmartGeotherm van Buildwise.  

Naar SmartGeotherm

Berekening op basis van het verbruik in het verleden: mogelijk onder bepaalde voorwaarden

Bij bestaande gebouwen is het ook mogelijk het warmteverlies van een gebouw te bepalen op basis van het energieverbruik in het verleden. Deze aanpak kan interessant zijn bij renovatie of voor een eerste schatting, wanneer metingen of U-waarden niet meteen beschikbaar zijn. 

Toch heeft deze methode enkele beperkingen. Ze kan alleen worden toegepast 

  • voor het berekenen van het warmteverlies van een gebouw of woning in zijn geheel, en niet voor een berekening per ruimte 
  • als de buitenschil (isolatie, ventilatie, luchtdichtheid) niet ingrijpend wordt gewijzigd en de verwarmingsgewoonten (gekoppeld aan de bewoner) niet significant veranderen. Anders zijn de verbruikswaarden uit het verleden niet representatief voor de toekomstige warmtevraag 
  • bij centrale verwarmingssystemen, zonder bijverwarming (kachels enz.) 

Buildwise heeft de webapplicatie ‘Heatload’ ontwikkeld, die deze methode gebruikt om de warmtebelasting van woningen te bepalen. 

Heatload Logo CTA

Heatload

Bepalen van het warmteverlies van een woning op basis van het verbruik in het verleden. 

Met de Heatload apllicatie is het mogelijk om in slechts enkele minuten een schatting te maken van het vermogen dat nodig is om een woning te verwarmen, op basis van meterstanden of energiefacturen uit het verleden. 

Bestaan er geen tabellen die gewoon vermogenswaarden in W/m2 of W/m³ geven?

Er zijn tal van bronnen die voor de dimensionering van verwarmingsinstallaties nog verwijzen naar het vermogen per vierkante meter of per kubieke meter. Aan de hand van deze waarden kan men wel nagaan of het resultaat van een berekening van de juiste grootteorde is, maar deze waarden mogen niet worden gebruikt voor de dimensionering. 

Het vermogen van de bestaande radiatoren gebruiken om het warmteverlies in te schatten: geen goed idee

In geval van renovatie van een bestaand systeem, wordt afgeraden het vermogen van de bestaande radiatoren te gebruiken om het warmteverlies te bepalen. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat de radiator werd overgedimensioneerd. Een correct uitgevoerde berekening van de warmteverliezen heeft net tot doel na te gaan of de bestaande radiator voldoende vermogen heeft of niet, mogelijk bij een lagere temperatuur dan de initiële temperatuur.

Nuttige links

Nog vragen?