Naar hoofdinhoud

Het WTCB werd Buildwise: lees er hier alles over.

ETICS - Plat dak, aansluiting op een opgaande gevel

Terug naar bouwdetails

Referentienummer:
1431
Publicatiedatum:
18-10-2021
Bouwelementen:
Draagstructuur:
Bron:
TV 257 Fiche 2.4
TV 257 Fiche 2.4

 • 1. Opstand van de dakafdichting
 • 2. Dampscherm
 • 3. Dakisolatie
 • 4. Afdichting van het platte dak (eventueel in meerdere lagen, zie TV 244)
 • 5. Isolatie van de opstand (isolatieplaten of isolerend metselwerk)
 • 6. Startprofiel uit pvc (ETICS)
 • 7. Lijm (ETICS)
 • 8. Isolatieplaat (ETICS)
 • 9. Grondlaag van de bepleistering (ETICS)
 • 10. Afwerklaag van de bepleistering (ETICS)
 • 11. Afdichtingsband (ETICS)
 • 12. Vochtbestendige isolatie
 • 13. Geschikt, vochtbestendig gewapend grondpleister
 • 14. Geschikt afwerkpleister (vochtbestendig en met een verhoogde schokweerstand)
 • 1. Opstand van de dakafdichting
 • 2. Dampscherm
 • 3. Dakisolatie
 • 4. Afdichting van het platte dak (eventueel in meerdere lagen, zie TV 244)
 • 5. Isolatie van de opstand (isolatieplaten of isolerend metselwerk)
 • 6. Startprofiel uit pvc (ETICS)
 • 7. Lijm (ETICS)
 • 8. Isolatieplaat (ETICS)
 • 9. Grondlaag van de bepleistering (ETICS)
 • 10. Afwerklaag van de bepleistering (ETICS)
 • 11. Afdichtingsband (ETICS)
 • 12. Vochtbestendige isolatie
 • 13. Geschikt, vochtbestendig gewapend grondpleister
 • 14. Geschikt afwerkpleister (vochtbestendig en met een verhoogde schokweerstand)
 • 1. Opstand van de dakafdichting
 • 2. Dampscherm
 • 3. Dakisolatie
 • 4. Afdichting van het platte dak (eventueel in meerdere lagen, zie TV 244)
 • 5. Isolatie van de opstand (isolatieplaten of isolerend metselwerk)
 • 6. Startprofiel uit pvc (ETICS)
 • 7. Lijm (ETICS)
 • 8. Isolatieplaat (ETICS)
 • 9. Grondlaag van de bepleistering (ETICS)
 • 10. Afwerklaag van de bepleistering (ETICS)
 • 11. Afdichtingsband (ETICS)
 • 12. Vochtbestendige isolatie
 • 13. Geschikt, vochtbestendig gewapend grondpleister
 • 14. Geschikt afwerkpleister (vochtbestendig en met een verhoogde schokweerstand)

Aandachtspunten

- De opstand van de dakafdichting dient in principe minstens 15 cm hoger te komen dan het afgewerkte dakvlak (d.w.z. de afdichting of het afgewerkte niveau, zoals de eventuele terrasbetegeling, zie TV 244). De aanzet van het ETICS moet zich ter hoogte van deze afdichtingsopstand bevinden.
Bij toegankelijke daken (met een verhoogd risico op schokken) of bij buitenverhardingen die onderhevig zijn aan opspattend water, is het aan te raden om in een plint te voorzien, zodanig dat de aanzet van het ETICS zich 30 cm boven het afgewerkte terras bevindt (zoals bij de muurvoet).
Wanneer deze oplossing, waarbij de opstandhoogte van de dakafdichting van 30 cm duidelijk zichtbaar is, onaanvaardbaar is vanuit een esthetisch oogpunt, dan kan men het ETICS eventueel lager laten komen op voorwaarde dat er - in samenspraak met de fabrikant van het ETICS - in de onderste zone (van minstens 30 cm hoog) een vochtbestendig isolatiemateriaal en grondpleister gebruikt wordt, samen met een geschikt afwerkpleister (2e detail).
In voorkomend geval moet men wel rekening houden met een groter risico op mechanische beschadigingen (ten gevolge van een impact) en een snellere vervuiling van het ETICS. Ook zal de opstand van de dakafdichting nadien moeilijker bereikbaar zijn.

- Als alternatief (3e detail) kan er ook een isolerend bouwblok tegen de gevel geplaatst worden dat ter hoogte van de toegangsdeuren kan dienstdoen als steun voor het buitenschrijnwerk.

- De ETICS-gevelwerken starten pas na de afronding van de afdichtingswerken in overeenstemming met de aanbevelingen uit de TV 244. Er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de verzorgde en waterdichte uitvoering van de overlapverbindingen van de dakafdichting tegen de isolatie van de opstand (5).

- De druiplijst van het startprofiel van het ETICS moet ongeveer 2 cm uitspringen ten opzichte van het vlak van de afdichtingsopstand om het regenwater dat van de gevel afloopt, te kunnen wegleiden.

- Ter hoogte van elke aansluiting van het ETICS met een ander materiaal wordt er in principe een afdichtingsband aangebracht. In het hier beschouwde geval is de afdichtingsband (11) tussen het startprofiel en de dakafdichting echter minder noodzakelijk, aangezien deze geen afdichtingsfunctie heeft (vermijden van infiltraties). Hij kan wel van pas komen om eventuele beperkte oneffenheden in het afdichtingsmembraan (bv. ter hoogte van de overlappingen) op te vangen.

1431_JPG1_20211018.JPG
1431_JPG2_20211018.jpg
1431_VID1_20211018.mp4


Gerelateerde publicaties