De prestaties van ramen en vliesgevels bepalen met de nieuwe norm NBN B25-002-1:2019

Terug naar : nieuws
Raamprofielen en vliesgevels dienen te voldoen aan de Belgische norm NBN B25-002-1:2019. Deze norm heeft betrekking op de vereiste prestaties voor vensters of vliesgevels. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de prestaties voor de luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en weerstand tegen windbelasting. Deze normering hangt nauw samen met acht verschillende blootstellingsklassen van wind.
Les performances des profilés de fenêtres et des façades-rideaux

Een grote wijziging in de NBN B25-002-1:2019 is de manier waarop de vereiste prestaties voor de luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en weerstand tegen windbelasting worden gespecifieerd. In tegenstelling tot de versie van 2009, wordt in de huidige versie van 2019 gebruik gemaakt van de zogenaamde “blootstellingsklassen aan wind”. Dit maakt het afleiden van de vereiste prestaties grondig verschillend in vergelijking met oude versie van 2009, zowel voor vensters als voor vliesgevels.

De NBN B25-002-1:2019 maakt gebruik van 8 verschillende bloostellingklassen aan wind, deze zijn afhankelijk van de:

  • Referentiehoogte van het gebouw 
  • Basiswindsnelheid Vb,0 conform de NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 ·
  • Ruwheidscategorie van het terrein conform de NBN EN 1991-1-4 (Buildwise stelt een hulpmiddel CInt beschikbaar voor de bepaling van de ruwheidscategorieën)

Laten we dit illustreren aan de hand van een voorbeeld voor vensters. Stellen we dat de gebouwhoogte A gelijk is aan 15m, het gebouw bevindt zich in Vlaams-Brabant (d.w.z. een basiswindsnelheid Vb,0 = 25m/s) en de ruwheidcategorie is 2 (II). In dat geval beschikt de NBN B25-002-1:2019 over een tabel nr.2 dat op basis van bovenstaande gegevens kan worden gebuikt om de bloostellingsklasse aan wind te gaan bepalen. Figuur 1 illustreert een deel van de tabel nr.2 uit de NBN B25-002-1:2019 (met de bloostellingsklassen aan wind W1 t.e.m. W6).

Vensters - Blootstellingsklassen aan wind
Blootstellingsklassen Klasse W1 Klasse W2 Klasse W3
  Referentiesnelheid - vbo (m/s) Referentiesnelheid - vbo (m/s) Referentiesnelheid - vbo (m/s)
26 25 24 23 26 25 24 23 26 25 24 23
Ruwheidscategorieën Referentiehoogte (Ze) [m] Referentiehoogte (Ze) [m] Referentiehoogte (Ze) [m]
Kustgebied 0                        
Platteland I                   3m 4m 6m
Landelijk gebied II       3m   3m 4m 6m 5m 6m 8m 12m
Voorstad - Bos III   6m 8m 9m 9m 11m 14m 18m 15m 19m 25m 33m
Stad IV 15m 18m 21m 26m 23m 28m 36m 44m 39m 48m 60m 79m

 

Blootstellingsklassen Klasse W4 Klasse W5 Klasse W6
  Referentiesnelheid - vbo (m/s) Referentiesnelheid - vbo (m/s) Referentiesnelheid - vbo (m/s)
26 25 24 23 26 25 24 23 26 25 24 23
Ruwheidscategorieën Referentiehoogte (Ze) [m] Referentiehoogte (Ze) [m] Referentiehoogte (Ze) [m]
Kustgebied 0 8m       42m       133m      
Platteland I 12m 17m 26m 40m 52m 81m 100m 100m 133m 133m 133m 133m
Landelijk gebied II 22m 31m 44m 65m 80m 100m 100m 100m 133m 133m 133m 133m
Voorstad - Bos III 55m 75m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 133m 133m 133m 133m
Stad IV 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 133m 133m 133m 133m

Een deel van de Tabel nr.2 uit de NBN B25-002-1 (met de bloostellingsklassen aan wind W1 t.e.m. W6).

In de tabel nr.2 uit de NBN B25-002-1:2019 zoekt men voor de gegeven ruwheidscategorie 2 (II) en voor de gegeven basiswindsnelheid Vb,0 (25m/s) naar de referentiehoogte van het gebouw Ze waarvoor geldt dat Ze minstens gelijk is of groter dan de gegeven gebouwhoogte A (15m). In dat geval komt men uit bij de bloostellingklasse aan wind W4 – zie Figuur 1.

Indien bloostellingklasse aan wind gekend is, kan men voor vensters aan de hand van tabel nr.3 uit de NBN B25-002-1:2019 aflezen wat de aanbevolen prestaties zijn voor de luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en weerstand te windbelasting. In dit voorbeeld zijn de aanbevolen prestaties voor de luchtdoorlatendheid klasse 3, voor de waterdichtheid klasse 8A en voor de weerstand tegen windbelasting klasse C2 – zie Figuur 2.

Een soortgelijke werkwijze moet ook gevolgd worden bij het afleiden van de aanbevolen prestaties voor vliesgevels.

Blootstellingsklassen

Klasse W4

Klasse W5

Klasse W6

Luchtdoorlatendheid
NBN EN 12207

3

4

4

Waterdichtheid
NBN EN 12208

8A

450 Pa

9A

600 Pa

E750

750 Pa

Weerstand tegen windbelasting
NBN EN 12210 – Klasse C
≤ 1/300ste - P1, P2, P3 [Pa]

C2

P1

P2

P3

C3

P1

P2

P3

C4

P1

P2

P3

800

400

1200

1200

600

1800

1600

800

2400

Een deel van de Tabel nr.3 uit de NBN B25-002-1 (met de bloostellingsklassen aan wind W4 t.e.m.W6).

Over Normen Antenne Schrijn- en Glaswerk

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Normen-Antenne  Schrijn- en Glaswerk, met de steun van de FOD Economie. 

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.