Schrijn- en glaswerk

Deze Normen-Antenne informeert je over de normalisatie en de regelgeving van schrijn- en glaswerk. De specificaties zijn verdeeld in drie types: geharmoniseerde normen, Europese beoordelingsdocumenten (EAD) en Belgische Voorschriften.

Normen

Bekijk de bouwnormen die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Schrijn- en Glaswerk'.

Ga naar normen

Publicaties

Bekijk de publicaties die gerelateerd zijn aan de Normen-Antenne 'Schrijn- en Glaswerk'.

Ga naar publicaties

In de spotlight

De belangrijkste normen voor van schrijn- en glaswerk in België kunnen in 3 soorten normen of technische specificaties worden opgedeeld:

 • Geharmoniseerde normen: De geharmoniseerde normen vormen een speciale categorie van Europese normen, ze kunnen worden toegepast in het kader van het aanbrengen van een CE-markering.  Deze Europese normen worden ontwikkeld door een erkende Europese standaardorganisatie, in opdracht van de Europese Commissie. Fabrikanten, andere economische operatoren, of genotificeerde instellingen kunnen gebruikmaken van deze geharmoniseerde normen om conformiteit van het schrijnwerk of glaswerk aan te tonen met de relevante Europese regelgeving.

  Wanneer er voor een schrijnwerk of een glaswerk een geharmoniseerde productnorm bestaat in verband met de Bouwproductenverordening (BPV), dan is men verplicht deze  geharmoniseerde productnorm te gebruiken voor het aantonen van conformiteit aan de eisen van de BPV. Meer informatie over BPV, CE-markering en de geharmoniseerde   normen kan u terugvinden via deze link.
 • Europese beoordelingsdocumenten (EAD): De EAD worden ontwikkeld door de Europese organisatie voor technische beoordeling (EOTA). De EAD zijn bedoeld voor bouwproducten, zoals schrijn- en glaswerk, waarvoor er geen geharmoniseerde norm bestaat of dat te veel afwijkt van een bestaande geharmoniseerde norm, maar de fabrikant van het product wil alsnog alsnog de CE-markering aanbrengen. In dat geval kan de fabrikant een Europese technische beoordeling (ETA) aanvragen bij een technische beoordelingsinstantie (TBI).

  Meer informatie over de Europese technische beoordelingen (ETA) en hoe men deze in België kan aanvragen kan u terugvinden via deze link.

 • Belgische Voorschriften: De geharmoniseerde normen onder de BPV geven enkel aan op welke wijze een welbepaalde prestatie van een schrijn -of glaswerk moet worden bepaald en gedeclareerd, maar ze geven geen eisen met betrekking tot   het vereiste prestatieniveau in functie van de toepassing van het schrijn- of glaswerk. Dit wordt overgelaten aan de lidstaten van de Europees Economische Ruimte (EER).

  Voor België worden de geëiste prestatieniveaus van een schrijn-en glaswerk voor een welbepaalde toepassing aangegeven in Belgische voorschriften. Belgische voorschriften zijn geen verplichting, maar hun naleving kan worden verplicht ingeval het bestek of ingeval de overheid in wetten en regelgevingen verwijst naar deze normen. Belgische voorschriften bestaan in 2 vormen:
  • Belgische normen uitgegeven door het NBN
  • Eengemaakte Technische Specificaties (STS) (uitgeven door de Federale Overheidsdienst Economie).

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag voor de Normen-Antenne "Schrijn- en Glaswerk"?
We staan je graag bij om normen beter te begrijpen en toe te passen.

Schrijn- en Glaswerk - Nieuws