Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

OCBC • Octrooicel voor het Bouwbedrijf • Buildwise

Terug naar normalisatie & certificering

Octrooicel voor het Bouwbedrijf: Intellectuele eigendom voor de bouwsector

OCBC is een dienst die informatie verschaft over intellectuele eigendom aan bedrijven en uitvinders in de bouwsector.

Nieuwsbrief Construction Rights

Blijf op de hoogte van het nieuws van de Octrooicel

De nieuwe nieuwsbrief van OCBC, de octrooicel van Buildwise is volledig gewijd aan de nieuwe oriëntering van Buildwise en het nieuwe gebouw in Sint-Stevens-Woluwe :

In deze editie:

  • Octrooien: noodzakelijk binnen een ambitieuze innovatiestrategie
  • Buildwise: de nieuwe naam en identiteit van WTCB
  • Innovatieve concepten in het Buildwise-gebouw
  • Toepassing van groene gevels op bestaand gebouw

Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor een aantal eigendomsrechten waarvan een bedrijf, bewust of onbewust, het eigendom heeft. Hierdoor kan het bedrijf andere bedrijven verbieden om dit eigendom te gebruiken. De keerzijde van de medaille is evenwel dat een bedrijf ook, bewust of onbewust, de intellectuele eigendomsrechten van een ander bedrijf kan schenden.

Het is de taak van de OCBC om de bouwsector:

  • te sensibiliseren over het belang van het intellectuele eigendom
  • te informeren over een optimaal gebruik van intellectuele eigendomsrechten bij innovatie
  • bij te staan bij de bescherming van uitvindingen
  • te adviseren over het gebruik van de wetenschappelijke kennis die vervat zit in bestaande octrooien.

OCBC organiseert hiervoor collectieve acties, maar kan tevens individuele begeleiding bieden aan bedrijven.

De Octrooicel van Buildwise is door het European Patent Office (EPO) erkend als één van de Belgische Patent Library (PATLIB) centra. Dit is een trefpunt waar bedrijven toegang kunnen krijgen tot octrooien en andere vormen van intellectuele eigendom. Door dit statuut heeft OCBC toegang tot hulpmiddelen en opleidingen om de kmo’s beter te kunnen bijstaan. Bouwbedrijven kunnen dan ook bij de OCBC terecht met al hun vragen over innovatie en intellectuele eigendom.

Vind onze laatste drie nieuwsbrieven. Als u oudere wilt en krijgt, bezoek deze link.

Patlib (1)

PATLIB centres

De Octrooicel van Buildwise is erkend door het Europees Octrooibureau (EOB) als een van de Belgische centra van het netwerk van octrooibibliotheken (PATLIB). Bedrijven kunnen hier octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom verkrijgen. Dankzij dit statuut kan de OCBC over tools beschikken en opleidingen volgen om KMO's beter te kunnen ondersteunen. Bouwbedrijven kunnen dus rechtstreeks bij het OCBC terecht voor al hun vragen op het vlak van innovatie en intellectueel eigendom.

Contacteer ons

Josse Jacobs
Stefan Danschutter

02 655 77 11

Met de steun van

FOD Economie