NBN EN 1992 : Ontwerp en berekening van betonconstructies

De Eurocode 2 heeft betrekking op het ontwerp van betonconstructies. Het eerste deel, dat uit twee delen bestaat, omvat de algemene regels.

EN 1992-1-1 beschrijft de beginselen en eisen voor veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van betonconstructies, alsmede specifieke bepalingen voor gebouwen. Het is gebaseerd op het concept van de grenstoestanden, en maakt gebruik van de partiële coëfficiëntenmethode.

De principes, eisen en regels voor het ontwerp van aan brand blootgestelde bouwconstructies worden beschreven in EN 1992-1-2.

De andere twee delen hebben betrekking op betonnen bruggen en silo's en tanks.

De Europese normen, hun nationale bijlagen (ANB), addenda (A1) en corrigenda (AC) kunnen worden gedownload via de links in de onderstaande tabel.

NBN EN 1992-1-1

Algemene regels en regels voor gebouwen

NBN EN 1992-1-1 : 2005 +/AC : 2010

NBN EN 1992-1-1 /A1 : 2015

NBN EN 1992-1-1 ANB : 2010

NBN EN 1992-1-2

Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NBN EN 1992-1-2 : 2005 +/AC : 2008

NBN EN 1992-1-2 /A1 : 2019

NBN EN 1992-1-2 ANB : 2021

 

NBN EN 1992-2

Bruggen - Regels voor ontwerp en berekening en voor detaillering

NBN EN 1992-2 : 2005 +/AC : 2008

 

NBN EN 1992-2 ANB : 2014

NBN EN 1992-3

Constructies voor keren en opslaan van stoffen

NBN EN 1992-3 : 2006

 

NBN EN 1992-3 ANB : 2013

NBN EN 1992-4

Ontwerp van bevestigingen voor gebruik in beton

NBN EN 1992-4 : 2018