Wand Secanspalen

Ontwerp

Het gaat om de geotechnische aspecten van de berekening van gebouwen en bouwwerken van burgerlijke bouwkunde. Geotechnisch ontwerp heeft te maken met de eisen inzake weerstand, stabiliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid van geotechnische bouwwerken zoals: ondiepe of diepe funderingen (palen), beschoeiingen, grondankers, taluds, grondophogingen, al dan niet verstevigd met geokunststof of metalen wapeningen.

In België is de installatie van een tijdelijk werkplatform altijd vereist om de stabiliteit van funderingsmachines op rupsen (met een machinegewicht groter dan 30 ton) te verzekeren. De minimale eisen en afmetingen van dit werkplatform zijn terug te vinden in de TV 287 van Buildwise.

Als dat nodig is, kan de grondwatertafel verlaagd worden. De studie van deze verlaging valt ook onder het geotechnisch ontwerp.

In Europa wordt het geotechnisch ontwerp uitgevoerd volgens Eurocode 7.

Bij Eurocode 7 hoort een Belgische Nationale Bijlage waarin rekening wordt gehouden met de eigenheid van ons land. Zoals bepaald in deze Nationale Bijlage dient het ontwerp van de palen op basis van de resultaten van de statische sonderingen (CPT) bovendien te gebeuren volgens de methode beschreven in Buildwise-rapport nr. 12. Dit rapport is onlangs bovendien herzien om o.a. aan de methodologie van het ontwerp de trekbelasting en de negatieve kleef toe te voegen. Het Rapport 20 van Buildwise zal in een volgende herziening van de Belgische Nationale Bijlage worden opgenomen.

Rapport 20 is gewijd aan het grondmechanische ontwerp in de uiterste grenstoestand (UGT) van axiaal belaste funderingspalen en micropalen op basis van statische sonderingen (CPT's). Rapport 20 vervangt Rapport 19 en rapport 12. Dit document zal echter pas van toepassing worden vanaf de publicatie van de eerste reeks Technische Goedkeuringen (ATG's) met certificatie voor paalsystemen en de publicatie van de herziening van de Belgische nationale bijlage van de Eurocode 7 (NBN EN 1997-1 ANB).

Richtlijnen omtrent het ontwerp van paalfunderingen in afwachting van de publicatie van de ATG’s zijn hier beschikbaar.

De nieuwe versie van de National Bijlave van Eurocode 7 verwijst ook naar de richtlijnen voor het grondmechanische ontwerp van beschoeiingen gepubliceerd in maart 2022.

Boring

Sinds 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, elke nieuwe school, elk nieuw kantoorgebouw gelegen in Vlaanderen een deel van de energie die het gebouw nodig heeft halen uit hernieuwbare energiebronnen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het gebruik van hernieuwbare energie ook aangemoedigd. Daarom kan het thermisch potentieel van de grond gebruikt worden om gebouwen te verwarmen of af te koelen. Thermische energie wisselen tussen de aarde en het binnenmilieu met het oog op verwarming of koeling van afgesloten ruimten is mogelijk door warmtewisselaars te plaatsen in de grond maar ook in bouw- of funderingselementen. In dat geval wordt meestal een warmtepomp gebruikt. Bij gebrek aan norm voor het geothermisch ontwerp kan de lezer er de TV 259 van Buildwise op naslaan.

Bovenop de normatieve documenten die beschikbaar zijn voor het geotechnisch ontwerp kan de geotechnische ingenieur zich tevens baseren op de volgende richtlijnen en handleidingen: