Het meten van de peilafwijking en van de horizontaliteit

Terug naar : meetmethoden

Een peilverschil wordt gekenmerkt door afwijkingen in min of meer ten opzichte van de niveaus die beschreven worden in de contractuele documenten en die een vlak bepalen.

De horizontaliteit en helling van een vlak worden bepaald afhankelijk van de peilmaten.

Wanneer men spreekt over de horizontaliteit van lintvoegen (metselwerk), doelt men op de rechtlijnigheid ervan.

Meetmethode

Voor het meten van peilafwijkingen wordt doorgaans gebruik gemaakt van ‘niveau’-meters (rotatielaser of optische waterpas). Het toestel wordt opgesteld (referentie) en met een (uitschuifbare) gegradueerde baak meet men het peil op verschillende plaatsen.

Voor het bepalen van de helling van een horizontaal oppervlak, kan gebruik gemaakt worden van een hellingmeter.

Interpretatie van de resultaten

De resultaten van de peilmetingen kunnen grafisch (en op schaal) weergegeven worden, waardoor men een ‘profiel’ van het element bekomt. Dit kan getoetst worden aan de vooropgestelde eisen.

De peilafwijking van een betonnen terrasvloer wordt gemeten met behulp van een rotatielaser.
Meten de peilafwijking met behulp van een rotatielaser.

Opmerkingen

Baken worden loodrecht gehouden met behulp van een luchtbelwaterpas.

Meetoppervlakken dienen zuiver te zijn.

Gerelateerde publicaties