Circular Concrete. Guide pratique pour le développement et l'application de types de béton circulaire.

Terug naar wetenschappelijke artikels

Voorliggende Praktijkgids werd uitgewerkt binnen het kader van het Circular.Concrete-project. Dit VIS-project, ondersteund door VLAIO en de speerpuntcluster SIM Flanders, was erop gericht innovatieve, circulaire betontechnologieën richting toepassing in de praktijk te brengen. Deze gids werd door Buildwise uitgewerkt op basis van de opgedane ervaringen binnen het Circular.Concrete-project via de validatieproeven in labo-omgeving en via het opvolgen van verschillende pilootwerven, aangevuld met de inzichten en kennis die werd opgedaan in vroegere onderzoeks- en demonstratieprojecten (RecyBeton 1 & 2, Sand2Sand, C-Tech, ValReCon, Stortklaar beton voor de toekomst, Normen-Antenne Beton-Mortel-Granulaten, ...). DOC_METADES:Consultez le guide pratique élaboré dans le cadre du projet "Circular Concrete". DOC_METADES_NL: CST_DETAIL_CONTENU: CST_DETAIL_LEGENDE: CST_DETAIL_LEGENDE2: CST_DETAIL_LEGENDE3: CST_DETAIL_LEGENDE4: CST_DETAIL_LEGENDE5: CST_DETAIL_LEGENDE6: