De belangrijkste taak van het Labo Hygrothermie is de bouwsector te ondersteunen bij het verbeteren van de hygrothermische prestaties van materialen, de gebouwschil en gebouwen, en dit door objectieve, toegankelijke en praktisch toepasbare expertise te leveren.

Over dit laboratorium

Met expertise in numerieke simulaties, (geaccrediteerd en niet-geaccrediteerde) laboratoriumtesten  en monitoring ter plaatse, richten wij onze activiteiten op de analyse van warmte- en vochttransport in gebouwen. Wij bieden ook ondersteuning aan bedrijven voor productontwikkelingsactiviteiten rond het thema hygrothermie, en met name geaccrediteerde metingen voor de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van isolatiematerialen. 

 

Appareils de mesure de la conductivité thermique λ de matériaux isolants

Expertise

Laboratoriumproeven op materialen

Het Labo Hygrothermie is door BELAC geaccrediteerd voor het uitvoeren van metingen van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van isolatiematerialen, overeenkomstig EN 12667 en EN 12664. In dit verband beschikken wij over warmtestroommeters (Heat Flow Meter) en een bewaakte verwarmingsplaat (Guarded Hot Plate), alsook over de nodige middelen om de proefstukken voor te bereiden en de materialen vóór de meting te conditioneren (versnijden, versnelde veroudering, drogen of bevochtigen, enz.).

Het laboratorium is ook geaccrediteerd voor de CE-markering van isolatiematerialen, geregistreerd voor het Europese Keymark-keurmerk en erkend als deskundig laboratorium op Europees niveau (lid van de SDG-5 Keymark Expert group).

Conditionnement des isolants en armoire climatique avant la réalisation d’une mesure de la conductivité thermique λ. 

Wij beschikken ook over andere testopstellingen waarmee verschillende materiaaltests kunnen worden uitgevoerd, zoals de bepaling van sorptiecurven volgens EN ISO 12571 of de versnelde bepaling van hygrothermische materiaaleigenschappen (sorptiecurve en dampdoorlaatbaarheid) via dynamische methoden.

In samenwerking met de andere laboratoria van het WTCB kunnen wij de meeste eigenschappen evalueren die nodig zijn om het hygrothermisch gedrag van een materiaal te karakteriseren (capillaire waterabsorptie, dampdoorlaatbaarheid, porositeit en poriënverdeling,...), en deze gegevens invoeren in de huidige hygrothermische simulatiesoftware (WUFI en Delphin).

Mesure de courbes de sorption pour plusieurs matériaux, réalisées dans le cadre du projet de recherche Hygrimpact. 

Hygrothermisch gedrag van bouwelementen met realistische afmetingen

Het laboratorium beschikt in de gebouwen van Greenbizz in Brussel over ultramoderne apparatuur (de HAMSTER proefpost) om de thermische (U-waarde) en hygrothermische prestaties van bouwelementen (muren, daken en zelfs bouwknopen) met realistische afmetingen (3m x 3m) te meten. Deze apparatuur maakt het mogelijk om het effect van regen, wind en zon op het gedrag van het gemeten bouwelementen mee te nemen.

Poste d’essai HAMSTER : chambre bi-climatique permettant l’évaluation du comportement hygrothermique à travers des éléments de 3x3 m². 

Ontdek de website van het HAMSTER lab

Proeven in reële omstandigheden

In de loop van de projecten heeft het laboratorium expertise opgebouwd in het monitoren van het binnen- en buitenklimaat van gebouwen, alsook van de temperatuur en de vochtigheidsgraad in bouwelementen (wanden, daken,…). Wij beschikken over de nodige uitrusting (software, sensoren en acquisitiesystemen) om het hygrothermisch gedrag van bouwelementen in reële klimaatomstandigheden te bestuderen.

Monitoring de de murs massifs isolés par l’intérieur réalisé dans le cadre du projet de recherche Renofase. 

Wij beschikken over de ervaring en de apparatuur om het externe klimaat te meten (temperatuur, zonneschijn, relatieve vochtigheid, enz.), maar ook om de hygrothermische omstandigheden in de materialen in situ op te volgen.

Installatie van een monitoringssysteem voor het vochtgehalte en de temperatuur in een muur van hennep kalk blokken in het kader van het onderzoeksproject Kalkhennep.

Numerieke studies

Het laboratorium beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van statische of dynamische numerieke simulaties van warmte- en vochttransporten in bouwelementen (WUFI+, WUFI pro, Delphin-software). Het doel van deze berekeningen is om, in aanvulling op laboratoriumproeven en in-situ proeven, bouwelementen te valideren  en de hygrothermische duurzaamheid te garanderen (afwezigheid van condensatie, aanvaardbare vochtcondities, beperking van de risico's op vorstschade, enz.), materialen te karakteriseren of de oorzaak of oplossing van bestaande pathologieën te identificeren.

Verspreiding van informatie

Het laboratorium verspreidt zijn kennis en de resultaten die het behaalt in de verschillende onderzoeksprojecten op een actieve manier via de gebruikelijke verspreidingskanalen van het WTCB (WTCB-contactmagazine, Technische Informatienota's, cursussen, webinars ...), maar ook door wetenschappelijke publicaties op nationaal en internationaal niveau.