Diagnose en Strategie

Terug naar : onderzoek

Noodzaak tot de diagnose van gevels van bestaande gebouwen.

Eenieder is zich bewust van de overstromingsrisico’s van gebouwen ten gevolge van grote gevelopeningen (ramen, deuren, poorten). Het gaat dan ook om potentiële grote ‘lekken’ die aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke debieten water dat het gebouw binnenstroomt, en die aanzienlijke veiligheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. De hoeveelheid vocht die via de gevels binnenkomt is doorgaans lager, maar daarom niet minder ingrijpend. Ook gevels, hoe ‘dicht’ ze er ook uitzien, zijn een bron van mogelijke of zeer reële lekken. Een klein gaatje of een enkele barst kan reeds aanleiding geven tot belangrijke lekdebieten. En zelfs als de gevel totaal lekdicht blijkt, dan nog zal de hoeveelheid capillair geabsorbeerd vocht een grote invloed hebben op de termijn waarop de woning opnieuw in gebruik genomen kan worden.

Via een diagnose, die in de eerste plaats visueel/zintuiglijk plaatsvindt (en eventueel nadien met metingen), zal derhalve ingeschat worden wat de pijnpunten in het gebouw zijn. Opdat een renovatie deze moeilijke aspecten kan aanpakken/verbeteren, dient eerst gekend te zijn

  • in welke mate een gebouw (en zijn samenstellende materialen) bestand is tegen een dagen durende blootstelling aan een overstroming, en in welke mate bouwmaterialen na droging opnieuw bruikbaar zijn,
  • in welke mate er lekken kunnen zijn,
  • en in welke mate aanwezigheid van capillair ervoor zorgt dat een heringebruikname van het gebouw vertraagd kan worden - op welke termijn kan het gebouw weer bruikbaar zijn?

De meeste gebouwen zullen op één of meerdere van deze punten matig tot slecht scoren. Het doel van de diagnose is om deze aspecten in kaart te brengen, zodat het gebouw nadien op een doordachte en duurzame manier overstromingsbestendig(er) gemaakt kan worden.

Checklist

 

In de checklist worden de verschillende aandachtspunten inzake de overstromingsgevoeligheid van gevels opgelijst. De bedoeling is om de gebruiker op een eenvoudige visuele wijze in staat te stellen om een inschatting te kunnen maken van de risico’s die verbonden zijn aan de overstroming van een bepaald gebouw. Het gaat om materiaalgerelateerde risico’s, niet over stabiliteit of veiligheidsproblemen.

Een visuele diagnose houdt in dat er geen metingen worden uitgevoerd. Ze kan wel aanleiding geven tot de beslissing om alsnog metingen op het gebouw uit te voeren. Bijkomend aan de visuele diagnose dienen er mogelijk lokaal materialen of structuren verwijderd te worden, om zo meer inzicht in de opbouw van het gevel en de aansluitingen te krijgen.

Visuele gids

 

De visuele gids geeft op een beknopte wijze een dieper inzicht in de risico’s die verbonden zijn met beperkingen van de buitenschil van een gebouw, en om de richting aan te geven van eventuele oplossingen.

  • Elk thema uit de checklist wordt geïllustreerd met foto’s, gevolgd door een korte beschrijving van het probleem.
  • Voor elk onderwerp wordt, aangegeven welk risico er verbonden is aan het probleem.
  • Indien relevant wordt een oplossing aangegeven, inclusief referenties naar documenten (Buildwise en andere) met diepgaander beschrijvingen van de oplossingen.
  • Tenslotte worden opmerkingen geformuleerd bv. omvang van de uit te voeren werken, alternatieve oplossingen, neveneffecten van de voorgestelde oplossing, esthetiek, erfgoedaspecten, enz.

We werken nog verder aan de uitwerking van de visuele gids