Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

Bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden - FLOOD

Terug naar onderzoeksprojecten
Omwille van de klimaatverandering wordt waterrobuust bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden steeds meer een noodzaak

Dit project stelt zich tot doel om kennis te verzamelen en te ontwikkelen, die aangewend kan worden voor: 

  • het opstellen van richtlijnen en strategieën voor het waterrobuust bouwen & renoveren in overstromingsgevoelige gebieden;  
  • de beproeving en de evaluatie van overstromingspreventie producten op gebouwniveau (bv. schotten, overstromingswerend schrijnwerk, gevelcoatings, afdichtingsproducten, …) en voor de directe omgeving (bv. overstromingsbarrières); 
  • de beoordeling/berekening van de stabiliteit van het gebouw onder overstromingscondities.  

De resultaten van dit project vormen een belangrijke ondersteuning voor bedrijven uit de bouwsector die oplossingen voor waterrobuust bouwen en renoveren wensen te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk.  Het project levert op termijn bovendien een belangrijke bijdrage aan het verminderen van schade aan gebouwen t.g.v. overstromingen. 

Om bouwprofessionele nu reeds deeloplossingen aan te reiken zal tijdens de loop van het project stelselmatig informatie ter beschikking worden gesteld op deze projectpagina, o.a.: 

  1. een databank met Europees beschikbare overstromingspreventieproducten (eerste lijst beschikbaar vanaf juni 2022)
  2. renovatie- en nieuwbouwstrategieën
  3. voorontwerp bouwdetails (eerste details beschikbaar vanaf november 2022)
  4. handige oplijsting van richtlijnen uit het buitenland

In samenwerking met

Met de steun van

NBN FOD Economie

Heb je vragen over dit onderzoeksproject ?