Bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden - FLOOD

Terug naar : onderzoeksprojecten
Waterrobuust bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden wint aan belang. Welke zijn de aandachtspunten, en hoe pak je het aan?

Bouwen in overstromingsgevoelige gebieden wordt logischerwijs afgeraden. De realiteit is evenwel dat er vaak reeds gebouwen staan, of dat bouwen nog steeds wordt toegestaan. Door de klimaatsverandering zullen overstromingen zich evenwel frequenter voordoen en zullen ze ook in intensiteit toenemen. Het aanpassen van bestaande gebouwen, en het opstellen van richtlijnen voor nieuwe constructies, wint daarom aan belang.

Binnen het project FLOOD wordt de nodige kennis ontwikkeld om tot praktische richtlijnen en strategieën te komen voor het waterrobuust bouwen en verbouwen. Reeds bestaande buitenlandse referenties worden daarbij aangepast aan de Belgische context op basis van labo en in-situ metingen, teneinde zwakke punten te identificeren, om zodoende doelgericht verbeteringen te kunnen aanbrengen, rekening houdend met de eigenheid en de omgeving van het gebouw. Diverse oplossingen worden reeds gecommercialiseerd voor het verbeteren van de overstromingsbestendigheid van gebouwen. Een handige databank wordt aangelegd om de aannemers op een efficiënte wijze wegwijs te maken in het commercieel aanbod. Een belangrijke doelstelling van het project is om de wetenschappelijke basis te leggen voor het beproeven/beoordelen van de gebruiksgeschiktheid van deze oplossingen. Er wordt zowel aandacht besteed aan de producten voor het afdichten van (kleine en grote) gevelopeningen, als voor het afdichten van de gevels zelf. Tenslotte worden een wetenschappelijke basis ontwikkeld om te komen tot de beoordeling en berekening van de stabiliteit van het gebouw onder (dynamische) overstromingscondities.

Deze thema’s zijn de basis om te komen tot een Belgisch normatief kader, die finaal leidt tot een inhaalbeweging voor kennis- en productontwikkeling in dit domein. Er wordt ook verder gegaan, door bij het uitwerken van de oplossingen de nodige aandacht te besteden aan de link tussen overstromingseffecten en energieprestaties, luchtdichtheid van gebouwen, algemene vochtproblematieken en herbruikbaarheid van gebouwen en materialen.

In samenwerking met

Met de steun van

Heb je vragen over dit onderzoeksproject ?

Gerelateerde projecten