Bouwen en renoveren in overstromingsgevoelige gebieden - FLOOD

Meer weten over FLOOD onderzoek?

In België ontbreekt het momenteel aan een duidelijk normatief kader voor overstromingsveilig (ver)bouwen, wat het zeer moeilijk tot vrijwel onmogelijk maakt voor bouwprofessionelen om afdoende antwoorden te bieden op de vele vragen van hun klanten, laat staan dit in de praktijk om te zetten. Het prenormatief project FLOOD zal bestaande binnenlandse en buitenlandse kennis bundelen, vertalen, bijkomende proeven uitvoeren, detailleren en aftoetsen aan onze Belgische bouwcontext. 

Is het mogelijk om een woning overstromingsveilig te maken?

Op deze vraag zal het prenormatief project FLOOD de nodige  technische antwoorden leveren.

 

Voor nieuwbouw woningen is dit perfect mogelijk en bestaat de aanpak er in om de bewoonde zone ruim boven het verwachtte waterniveau te plaatsen. De bouwknopen en detaillering vragen bijkomende aandacht, maar op zich kan dit vrij eenvoudig gerealiseerd worden. U vindt hierover meer onder de rubriek strategieën.  

 

Een bestaande woning overstromingsveilig maken is daarentegen niet zo eenvoudig. U kan alvast meer terugvinden over de algemene aanpak onder de rubriek strategieën. In het FLOOD onderzoek wordt aan deze categorie woningen bijzondere aandacht geschonken. Een multi-schaal aanpak is nodig, waarbij de strategie en de te treffen maatregelen zo goed mogelijk de kritieke punten van de woning aanpakken. Ook een goede selectie en combinatie van materialen en producten zal hierbij een cruciale rol spelen. Volg de huidige stand van zaken van het onderzoek op de voet hieronder ...

Volg het FLOOD onderzoek