OpenDMS: een basis voor een gemeenschappelijke naamgeving voor documenten en bouwprojecten

In een bouwproject komen veel partijen samen om te werken aan een gemeenschappelijk doel, namelijk het zo goed mogelijk realiseren van een kwalitatief bouwwerk volgens methodes die aansluiten bij de noden van de bouwheer. Dit kan enkel efficiënt gebeuren als de communicatie en het uitwisselen van informatie tussen deze verschillende partijen efficiënt en effectief verloopt. Veel van deze communicatie verloopt in de vorm van documenten, tekeningen en BIM-modellen die worden uitgewisseld, echter zal elk bedrijf hiervoor een interne codering voor gebruiken.

Wanneer deze centraal worden geplaatst op een cloud-omgeving is het wenselijk dat er een uniforme codering wordt gehanteerd, zodat de verschillende partijen binnen een project éénduidig op zoek kunnen gaan naar de informatie die zij nodig hebben. Dit is niet enkel handig binnen een project, maar ook over projecten heen. Zo hoeft men, wanneer actief op verschillende projecten, niet telkens een nieuwe codering te hanteren. Verder is de weerstand om een codering te hanteren binnen een project veel kleiner als men weet dat deze codering breed gedragen is en dus ook van toepassing is in andere projecten.

In 2021 werd binnen een werkgroep van ADEB-VBA – de vereniging voor 30 grootste aannemers in België – een project opgestart om een gemeenschappelijke basis te vinden voor een naamgeving voor bouwdocumenten. Gedurende 2 jaar werd er met een werkgroep van 20 personen gewerkt aan dit concept. Dit werd OpenDMS (Open Document Management System) genoemd.

 

 

Na consensus binnen de werkgroep van ADEB-VBA werd dit overgedragen aan Buildwise om nog een laatste feedbackronde te organiseren binnen de werkgroepen van de Cluster Digital Construction. De cluster bevat een bredere groep van bouwprofessionals zoals architecten en opdrachtgevers. Zo werd het duidelijk dat de noden van opdrachtgevers met betrekking tot een naamgeving anders waren dan die van architecten en aannemers. Er werd dan ook besloten de scope van deze naamgevingsconventie te beperken tot ontwerp en uitvoering, met focus op uitvoering. Opdrachtgevers staan vrij deze conventie ook te gebruiken, maar om met een werkbaar eerste voorstel te landen werd deze scopebeperking aangehouden.

Verder adviseerde Buildwise om het ontwerpvoorstel ook te aligneren met de reeds bestaande standaard van het Verenigd Koninkrijk (BS EN ISO 19650-2, National Annex), die internationaal al wat draagvlak heeft. Dit faciliteert in de toekomst de omschakeling voor organisaties die in het buitenland actief zijn.

Een voorbeeld van de implementatie van OpenDMS in Dalux:

Net zoals in het Verenigd Koninkrijk is Buildwise aan de slag gegaan om dit voorstel als een informatieve nationale bijlage te publiceren op de NBN EN ISO 19650-2 via het Bureau voor normalisatie, NBN. Een informatieve bijlage dient als voorbeeld en best-practice. Buildwise verwacht de publicatie van deze bijlage in de zomer van 2024.

De publicatie via NBN dient vooral om de standaard een formeel karakter te geven. Echter blijkt uit eerste feedback van enkele aannemers dat een uitbreiding van de codering zich snel zal aandienen. Buildwise voorziet om deze feedback 1x per jaar te bundelen, te bespreken met de werkgroep en te publiceren op de Belgische ISO 19650 wiki, waar de huidige documentatie ook werd gepubliceerd. Bij fundamentele veranderingen of na cumulatie van meerdere kleine updates zal Buildwise een update van de bijlage op de NBN voorzien.

OpenDMS documentatie:

CDE naming convention (OpenDMS) (notion.site)

In samenwerking met:


In het kader van:

 

Andere referenties:

Artikel door Cooperlink: OpenDMS - A Common File Naming Convention for Construction (cooperlink.io)

Webinar van Buildwise & Bricsys; Bouw in de praktijk – Met Buildwise en Bricsys® 24/7 | Webinar (youtube.com)

Auteur en contact:

louis.casteleyn@buildwise.be