Bredere en diepere implementatie en innovatie voor digitaal bouwen - BIMup

Terug naar : onderzoeksprojecten
Tools en kennis voor een eerste of volgende stap in BIM.

The Building Information Management (BIM) is een vaststaand gegeven geworden in de bouwsector, met evenwel een adoptiegraad die binnen de bedrijven in de bouw erg verschilt qua snelheid en diepgang. Vooral bij de echte digitale voorlopers is het besef gegroeid dat BIM niet louter 3D‐software is, maar een manier om naar het volledige bedrijfsproces  te  kijken,  en  dus  een  digitale  kapstok  om  het  volledige  bouw‐  en  bedrijfsproces  te  structureren, en om met de volledige sector op een efficiëntere, datagebaseerde manier samen te werken. 

Het project viseert een sterke BIM‐boost in de volledige bouwsector, met een impact op betere BIM-samenwerkingen en nieuwe BIM‐toepassingen. Voor starters betekent dit het opzetten van een meer digitale werking. Voor meer gevorderde bedrijven leidt dit project tot veel verdere koppelingen met bedrijfsprocessen, technologie en innovaties. 

Het project reikt tools en kennis aan voor de volledige uitvoerende bouwketen van bouwheren, architecten, studiebureaus en aannemers. Hierdoor wordt hun niveau van BIM‐maturiteit met een belangrijke stap verhoogd en komen ze tot betere BIM‐integratie op bedrijfsniveau.  

Het project biedt een groot aantal generieke use cases, met bijhorende templates, stappenplannen en documentatiefiches die online beschikbaar zijn. 

Het project focust op een snelle adoptie en integratie van de resultaten, voor een grote efficiëntiewinst en extra tewerkstelling bij de ondernemingen

Nieuwe BIM-documenten in lijn met ISO 19650

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project

Meewerken aan dit project?

Gerelateerde projecten