Bredere en diepere implementatie en innovatie voor digitaal bouwen - BIMup

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Buildwise is het bevorderen van de digitale transitie bij kleine en middelgrote ondernemingen uit de bouwsector.

Het gebruik van BIM speelt een cruciale rol bij deze transitie. BIM wordt echter nog te weinig begrepen en toegepast door de Belgische bedrijven, in het bijzonder in kleine projecten.

Buildwise heeft een BIM Starter Pack opgesteld met speciale aandacht voor de kleinere bedrijven. In kader van de Coock BIMup bekijken we met opleidingsorganisaties hoe we deze informatie via opleidingen en andere acties ook bij de kleinere bedrijven krijgen.

Deze gids is bedoeld om het gebruik van BIM te stimuleren ongeacht de omvang van het project, en dit door duidelijke informatie ter beschikking te stellen om BIM beter te begrijpen en toe te passen.

Digitaal in de bouw

Met de steun van