De bouwsector milieuvriendelijker en meer circulair maken door digitalisering - D4C

Terug naar : onderzoeksprojecten
Hoe kan de huidige BIM-omgeving worden aangewend om de nodige informatie-uitwisseling te automatiseren en zo te leiden naar een lagere milieu-impact en meer circulariteit in de bouw?

Ontdek het project in 2 minuten...

De huidige BIM-/data-omgeving kan perfect aangewend worden om aspecten van circulair bouwen zoals LCA-berekeningen, materiaalpaspoorten en gebouwpaspoorten te faciliteren en delen van de informatie-uitwisseling te automatiseren. De BIM-omgeving omvat steeds meer relevante data over het project. Hiervoor moeten een aantal knelpunten op het vlak van data-uitwisseling geregeld worden. Een duidelijk referentiekader en afsprakenstelsels moet leiden tot één overkoepelend aspect doorheen heel de keten en levenscyclus: betrouwbare, interoperabele data en applicaties die stakeholders leiden naar optimale beslissingen om milieu-vriendelijke en circulaire bouwprojecten te realiseren.  

Het project Digital4CircularConstruction zal die digitale knelpunten aanpakken door een duidelijk afsprakenstelsel op te stellen, en toe te passen op een reeks voorbeeldprojecten aan de hand van enkele sprekende circulaire use cases. Het project zal tonen dat daarbij onmiddellijk ingespeeld wordt op veel geïdentificeerde systeemknelpunten met betrekking tot circulair bouwen. Daarnaast viseert het project ook een langetermijnwerking door de afspraken en ervaringen te borgen in referentiedocumenten en het duurzame beheer te waarborgen via een nieuwe organisatie “the Open Digital World”, een samenwerking van bouwpartners waaronder Buildwise, Techlink en Embuild

Onze publicaties over dit onderwerp

Andere publicaties met betrekking tot dit onderwerp

Digital4CircularConstruction

De weg naar een afsprakenstelsel in functie van milieuprestaties en circulair bouwen

Ontdek meer over BIM & Digital Construction

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten