Diepwanden - specificatie en kwaliteitscontrole van beton - DEEPCRETE

Terug naar : onderzoeksprojecten
De realisatie van diepwanden is een uitdaging vanuit het oogpunt van betontechnologie.

Diepwanden zijn betonnen wanden die in een uitgegraven sleuf worden gestort voor de constructie van keerwanden of diepe funderingen. 

De realisatie van dergelijke structuren is een echte technologische uitdaging vanuit het oogpunt van betontechnologie. Lange verwerkbaarheid en goede stabiliteit zijn essentiële criteria voor beton voor diepwanden. Als de eigenschappen van het beton niet voldoende zijn voor deze specifieke toepassing, ontstaan er onvolkomenheden die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de functionaliteit en duurzaamheid van de constructie. 

Bijlage D van NBN EN 206 en NBN B 15-001 bevat specifieke eisen inzake samenstelling en streefwaarden voor slump en spreiding voor gegoten betonwanden. Er zijn echter geen vereisten voor stabiliteit, meer bepaald bleeding onder druk , opgenomen.  

Het hoofddoel van het "DeepCrete" project is het ontwikkelen van geforceerde bleeding testmethoden en criteria voor kwaliteitscontrole van vers beton.

Onze publicaties over dit onderwerp

Ontdek de BETON-app voor de specificatie van beton

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten