Naar hoofdinhoud

Onze databank met bouwdetails bevat meer dan 450 2D- en 3D-constructiedetails en bouwkundige tekeningen, klaar voor gebruik in jouw plannen. Ontdek het snel!

BETON-app vergemakkelijkt de specificatie van beton

Terug naar buildwise-tools
Het is essentieel om in lastenboeken en bij bestellingen de juiste betonspecificatie te vermelden om alle discussies na uitvoering te vermijden. De Europese norm NBN EN 206 en zijn Belgische aanvulling NBN B 15-001 vormen de basis voor de specificatie van beton, maar het is niet altijd eenvoudig om hier wijs uit te worden.
Beton Svg Notext Square
Versie 1.1
03 februari 2023

Rekentool

Deze applicatie zal u alle gegevens verstrekken die in het lastenboek en bij de bestelling moeten worden gespecificeerd. Hoe? Gewoon door een reeks vragen over uw werf te beantwoorden.

Contact

Vinciane Dieryck

Deze applicatie biedt u dan een eenvoudige en praktische oplossing om die specificaties correct te bepalen. Hoe? Gewoon door een reeks vragen over uw werf te beantwoorden (type element, type omgeving, loswijze van het beton, enz.). De app zal u alle gegevens verstrekken die in het lastenboek en bij de bestelling moeten worden gespecificeerd: omgevingsklasse(n), consistentieklasse, grootste korrelafmeting, ...

Noot: deze eerste versie focust op de meest voorkomende gevallen. Andere specificaties kunnen nodig zijn voor specifieke toepassingen, zoals beton voor civieltechnische bouwwerken, vezelversterkt beton, spuitbeton, licht of zwaar beton, colloïdaal beton, gekleurd beton, wegenbeton, enz.

Download de applicatie

HerbBuildwisek het webinar: Naar een betere kwaliteit van betonconstructies (29/9)

Met de steun van

Be Cert Benorlogo Baseline NL Fedbeton Abef GBB BBG Febelcem Adeb Vba
Norm Concrete

Over Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten

Deze tool werd ontwikkeld in het kader van de Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten, met de steun van de FOD Economie.

Deze Normen-Antenne heeft tot doel om de volledige Belgische bouwsector - en de kmo’s in het bijzonder – te informeren over de verschillende bestaande of in voorbereiding zijnde nationale en Europese product-, reken- of proefnormen binnen een specifiek domein.