Naar het oogsten van bouwmaterialen om te hergebruiken in circulaire bouwoplossingen - Mined2Rewind

Terug naar : onderzoeksprojecten
Hoe kan een aannemer bouwmateriaal hergebruiken in circulaire bouwoplossingen met voldoende kwaliteitsgaranties?

Bron : "Shutterstock"

Grootschalig hergebruik van materialen is een van meest effectieve manieren om de milieu-impact van de bouw te verminderen. Ondanks dit potentieel is het hergebruik van bouwmaterialen nog steeds een nicheactiviteit, beperkt tot materialen met een 'architecturale' waarde of tot kleinschalige experimenten waarbij 'conventionele' bouwmaterialen worden hergebruikt op dezelfde locatie of in projecten waar toevallig een “match” gevonden wordt. Er zijn nog heel wat barrières om hergebruik op grote schaal te organiseren, zoals een slechte afstemming tussen vraag en aanbod, concurrentie van nieuwe materialen, onzekerheden over de prestaties van hergebruikte materialen en bouwprocessen die weinig ruimte laten voor demontage met het oog op hergebruik. 

Mined2Rewind heeft als doel een procesflow te ontwikkelen om hergebruikte materialen te oogsten van slooplocaties en ze op grote schaal te hergebruiken in gestandaardiseerde bouwoplossingen die zijn ontworpen volgens circulaire principes. Het innovatieve aspect is dat het zowel de thema's "urban mining" als "veranderingsgericht ontwerpen" verenigt om overlapping van knelpunten te elimineren. De uitdaging is om "oogstprocedures" te ontwikkelen die de "technische kwaliteit" van de hergebruikte materialen waarborgen, zodat ze met vertrouwen kunnen worden toegepast.  

Dit project geeft partner Democo bovendien de mogelijkheid een dochteronderneming op te richten die fungeert als een "in-house" logistiek bedrijf om de stromen van hergebruikte materialen te beheren en een algemene aannemer te worden die gespecialiseerd is in duurzame DBFM-projecten, met circulaire bouwoplossingen met hergebruikte materialen en een lage milieubelasting.

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten