REnovatie richting CO2-arme VERwarmingsinstallaties - RECOVER

Terug naar : onderzoeksprojecten
Transformeer verwarming met duurzame oplossingen voor residentiële installaties, verbeter de energie-efficiëntie en beheer de kosten.

Bron "Shutterstock"

Gezien de urgentie van de energietransitie in de vastgoedmarkt worden spelers in de verwarmingssector geconfronteerd met meer en meer vragen van huiseigenaren. De technologieën worden complexer en gekoppeld aan andere aspecten van het gebouw. Verwarmingsinstallateurs vinden het vaak moeilijk om adequaat advies te geven, rekening houdend met de huidige en toekomstige situatie van huizen en gezinnen. De bestaande analyse-instrumenten en dimensioneringsmethoden die nodig zijn om duurzame verwarmingsalternatieven te ontwikkelen en te selecteren, zijn vaak te duur en tijdrovend om toe te passen op elke individuele woning.

Het RECOVER-project heeft als doel installateurs, ontwerpers en adviseurs te ondersteunen in het renovatieproces met een beoordelingskader, praktische richtlijnen en methoden voor het analyseren van bestaande verwarmingsinstallaties en het voorstellen van geschikte renovaties. Dit project richt zich op bedrijven die betrokken zijn bij de renovatie van verwarmingssystemen in woningen en biedt hulp bij de selectie, dimensionering en implementatie van installaties met een lage CO2-uitstoot. Het doel is om meer installateurs te laten kiezen voor warmtepompen en andere technologieën die de CO2-uitstoot verminderen, het maken van voorstellen op maat voor klanten te vergemakkelijken en de rentabiliteit van bedrijven te verbeteren door de faalkosten te verlagen. De aanpak is gericht op het toegankelijk maken van informatie door middel van praktische webtools en directe communicatie, waarbij indirect een breed scala aan bedrijven wordt bereikt via onder andere adviseurs en leveranciers.

RECOVER wil de kwaliteit en kwantiteit van duurzame verwarmingsinstallaties in de context van renovatie verbeteren door de kennis van de betrokkenen in de sector over duurzame thermische installaties tijdens het renovatieproces aanzienlijk te vergroten. Concreet voorziet het project in een brede communicatie van resultaten. Uiteindelijk moet dit leiden tot een grotere acceptatie van de voorgestelde kennis en technologieën, niet alleen bij de 500 direct betrokken bedrijven. Een bredere toepassing van de ontwikkelde inzichten en oplossingen moet het advies aan klanten versterken en de markt voor duurzame verwarmingssystemen helpen uitbreiden.

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten