Slimme vochtopvolging in bouwmaterialen - S-MonHuMa

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het continu monitoren van vocht in materialen biedt veel mogelijkheden om onze gebouwen efficiënter te bouwen en renoveren.

Bron : "Shutterstock"

Meer dan 60% van het woningbestand in Brussel is gebouwd voor 1945. In 2014 waren deze gebouwen verantwoordelijk voor bijna 60% van het energieverbruik in het gewest. Er wordt een beleid gevoerd om het volledige gebouwenbestand in Brussel tegen 2050 te renoveren. De oudste woningen hebben het meest te lijden onder de aanwezigheid van hoge vochtigheidsniveaus, die onder andere worden veroorzaakt door de afwezigheid van een barrière tegen capillaire opstijging. Deze te hoge vochtigheidsniveaus kunnen gezondheids- en comfortproblemen veroorzaken bij de bewoners, schade toebrengen aan materialen en gebouwen, en ook een negatieve impact hebben op de energieprestaties van woningen. Overmatig vocht in muren vormt ook een belemmering voor renovatiewerkzaamheden zoals thermische isolatie.  

Het project S-MonHuMa heeft als doel een systeem te ontwikkelen voor het monitoren van de vochtigheid die in bouwmaterialen wordt gemeten. Het doel van het draadloze systeem is om betrouwbare vochtmetingen te leveren die op afstand kunnen worden geraadpleegd via een IoT-systeem. Dit systeem kan worden gebruikt om de voortgang van nieuwbouw én renovatiewerven te optimaliseren. De droogfase van een gebouw, die zich over meerdere maanden kan uitstrekken, is essentieel omdat ze het werk van de aannemers valideert, maar ook een belangrijke impact heeft op de voortgang van de werken, zoals het moment waarop afwerkingsmaterialen die gevoelig zijn voor vochtigheid geplaatst kunnen worden zonder gevaar voor schade.  

Het ontwikkelde monitoringsysteem moet helpen om de duurzaamheid van renovatie- en nieuwbouwprojecten te garanderen. Het wil ook helpen om het onderhoud van gebouwen te verbeteren door de doeltreffendheid te beoordelen van elke actie die wordt ondernomen om vocht te bestrijden. Het maakt het mogelijk om mogelijke vochtproblemen te monitoren na andere ingrepen, zoals het aanbrengen van binnenisolatie. Bij renovaties zal dit systeem helpen om mogelijke vochtproblemen te voorkomen na vochtbehandelingen in het metselwerk (bijv. vóór de installatie van afwerkingen, isolatie, enz.). Bij nieuwbouw zal een specifieke bewaking van de droging van de dekvloer met behulp van een netwerk van draadloze sensoren de aannemer waarschuwen voor het precieze moment waarop de vloerbedekking kan worden gelegd en zo een belangrijke tijdwinst opleveren.

Onze publicaties over dit onderwerp

Ontdek de RenoCheck App die toelaat de diagnose van de gebouwen uit te voeren voor renovatie

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten